Bedrijfsoverdracht familiebedrijf

Bij de overnames van een familiebedrijven komt het vaak voor dat een familiebedrijf over gaat naar de volgende generatie van de familie, zoals een bedrijfsoverdracht van vader op zoon of een bedrijfsovername van de ouders.

Doordat bij een dergelijke overname al bekend is wie de overnamekandidaat is én er bovendien een persoonlijke relatie is tussen de verkopende en kopende partij, verloopt een overname van een familiebedrijf anders dan de overname tussen twee private – én onafhankelijke – partijen. Bovendien zijn doorgaans de opvolgers al werkzaam in het bedrijf, waardoor zij de onderneming en de bedrijfsvoering al door een door kennen én vervullen zij vaak al een positie binnen het hogere management van de onderneming, waardoor de boekhouding ook geen geheimen meer kent.

In dit artikel leggen we je de belangrijkste verschillen uit tussen het overdragen van een familiebedrijf aan je kinderen en een reguliere bedrijfsovername. Hoe normaal gesproken een bedrijfsoverdracht plaatsvind, vind je in dit artikel.

Actieve search

Bij een bedrijfsovername van een familiebedrijf -waarbij de volgende generatie de onderneming overneemt – is het actief zoeken naar mogelijke overnamekandidaten niet relevant. Het staat immers al vast wie de overnamekandidaten zijn.

Verkoopprofiel en informatiememorandum

Wanneer de overnamekandidaten al werkzaam zijn in de onderneming, is het vaak onnodig om een verkoopprofiel en informatiememorandum op te stellen. De overnemende partij kent het bedrijf namelijk al als de beste.

Waardebepaling

Bij een bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf kunnen er twee soorten waardebepalingen plaatsvinden. Welk type waardebepaling gekozen wordt, hangt meestal af van de mate waarin de verkopende partij een correcte prijs voor de onderneming wilt krijgen. Wil de verkopende partij juist het maximale rendement uit de overdracht halen (alsof de onderneming als het ware aan een marktpartij verkocht zou worden) of willen ouders juist hun kinderen een financieel duwtje in de rug geven en onderneming zo goedkoop mogelijk overdragen, voor zover de wet dat mogelijk maakt.

Boekenonderzoek bij de bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf

Wanneer een onderneming wordt verkocht aan een derde partij, vindt er doorgaans een boekenonderzoek plaats, een zogenaamde due dilligence. Tijdens deze due dilligence geeft de verkopende partij de kopende partij de gelengheid om alle aspecten van de onderneming te onderzoeken en te oncontroleren of het informatiememordum en de vooraf aangeleverde informatie daadwerkelijk juist is. Vaak is het bij de overdracht van een familiebedrijf niet noodzakelijk om een boekenonderzoek te doen, aangezien de opvolgers meestal al een belangrijke rol vervullen binnen de onderneming en zij de boekhouding al door en door kennen.

Vertrouwenspartners

Een overname van een familiebedrijf wordt doorgaans begeleid door de huisaccountant van de onderneming, welke ook vaak de huisaccountant van de familie is. Ondanks dat opvolgers vaak een onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in hun voorgangers binnen het familiebedrijf én dat ouders vaak alleen het beste willen voor hun kinderen is het goed om een onpartijdige vertrouwenspartner te hebben, zodat bepaalde besprekingen niet alleen tussen familieleden onderling gevoerd moeten worden. De ervaren overnamespecialisten van Take 5 zijn erg geschikt als vertrouwenspartners en kunnen aanschuiven op de meest belangrijke momenten van het overnameproces. Bovendien kunnen zij desgewenst het complete aan- en verkooptraject van een familiebedrijf voor hun rekening nemen.

BOR-regeling bij de bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf

Onder bepaalde voorwaarden kan er bij een bedrijfsovername binnen de familie gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR-regeling) van de Belastingdienst.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.