Woordenlijst

Woordenlijst bedrijfsovernames

Wanneer je een bedrijf gaat verkopen of een bedrijf wilt aankopen, krijg je vaak te maken met termen die nieuw zijn voor je. Op deze pagina leggen we de belangrijkste termen en woorden waarmee je te maken krijgt bij bedrijfsovernames uit.
Nadat de Letter of Intent is ondertekend, vindt het boekenonderzoek plaats. De verkopende partij stelt de kopende partij in de gelegenheid onderzoek te doen naar onregelmatigheden. Wanneer de kopende partij onregelmatigheden vindt, staat in de Letter of Intent benoemd wat hiervan de gevolgen zijn. Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. Een boekenonderzoek wordt ook wel “Due dilligence” genoemd. Uiteraard wordt het Due dilligence proces begeleid door jouw overnameadviseur van Take 5 wanneer je de verkoop of aankoop van je bedrijf door ons laat begeleiden.
Wanneer er een geschikte overnamekandidaat is gevonden en overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Dit wordt doorgaans de “Letter of Intent” genoemd, of afgekort tot “LOI”. Nadat de Letter of Intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen.
Wanneer er een geschikte overnamekandidaat is gevonden en overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Dit wordt doorgaans de “Letter of Intent” genoemd, of afgekort tot “LOI”. Nadat de Letter of Intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen.
Bij een management buy out wordt een bedrijf deels of geheel overgenomen door het bestaande management. Dit kan een lid van het managementteam zijn, maar ook het complete management van een onderneming samen. Wanneer de huidige eigenaar het bedrijf wilt verlaten, maar er niet in slaagt om een plaatsvervanger of overnamekandidaat te vinden, komt een management buy out voor en wordt de onderneming voortgezet door het bestaande management.
Bij een MBO (management buy out) wordt een bedrijf deels of geheel overgenomen door het bestaande management. Dit kan een lid van het managementteam zijn, maar ook het complete management van een onderneming samen. Wanneer de huidige eigenaar het bedrijf wilt verlaten, maar er niet in slaagt om een plaatsvervanger of overnamekandidaat te vinden, komt een MBO (management buy out) voor en wordt de onderneming voortgezet door het bestaande management.
Er wordt door een overnameadviseur doorgaans een zeer uitgebreid informatiepakket samengesteld over de te verkopen onderneming, wat een “Informatiememorandum” genoemd wordt. Het informatiememorandum wordt na het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde partijen en vormt de basis van eventuele verdere besprekingen met de geïnteresseerden.
Bij een management buy in neemt een externe manager, ondernemer of directeur een bedrijf over. Deze externe manager is doorgaans nog niet eerder betrokken geweest bij het bedrijf wat overgenomen wordt en neemt het huidige management van de onderneming over. Het komt soms ook voor dat investeringsmaatschappijen een management buy in gebruiken in hun overnameproces. In dat geval neemt de investeringsmaatschappij een participatie in het bedrijf naast een management buy in kandidaat, die de werkelijke bedrijfsvoering zal verzorgen.
Bij een MBI (management buy in) neemt een externe manager, ondernemer of directeur een bedrijf over. Deze externe manager is doorgaans nog niet eerder betrokken geweest bij het bedrijf wat overgenomen wordt en neemt het huidige management van de onderneming over. Het komt soms ook voor dat investeringsmaatschappijen een MBI-kandidaat (management buy in) gebruiken in hun overnameproces. In dat geval neemt de investeringsmaatschappij een participatie in het bedrijf naast een MBI (management buy in) kandidaat, die de werkelijke bedrijfsvoering zal verzorgen.
Bij een MBI-kandidaat (management buy in kandidaat) neemt een externe manager, ondernemer of directeur een bedrijf over. Deze externe manager is doorgaans nog niet eerder betrokken geweest bij het bedrijf wat overgenomen wordt en neemt het huidige management van de onderneming over. Het komt soms ook voor dat investeringsmaatschappijen een MBI-kandidaat (management buy in kandidaat) gebruiken in hun overnameproces. In dat geval neemt de investeringsmaatschappij een participatie in het bedrijf naast een MBI-kandidaat (management buy in kandidaat), die de werkelijke bedrijfsvoering zal verzorgen.
EBITDA is een afkorting voor Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. Vertaalt in het Nederlands betekent dit dus Winst voor aftrek van Rente, Belastingen, Afschrijvingen en Afboekingen. Om de EBITDA te berekenen begin je met de nettowinst van je onderneming en tel je hierbij de rentelasten, belastingen, afschrijvingen en eventuele afboekingen op. Wanneer je te maken krijgt met investeringsmaatschappijen zullen zij de EBITDA van een onderneming gebruiken om de waarde van een bedrijf te bepalen, omdat het de inkomsten laat zien voordat een accountant en bepaalde financiële aftrekposten zijn genomen. Op deze manier kun je verschillende bedrijven goed met elkaar vergelijken.