Stappenplan overname financiering

Met de unieke stapsgewijze aanpak van Take 5 weet je altijd precies waar je aan toe bent in het proces van het verkrijgen van overnamefinanciering. Zo voorkomen we samen dat we veel tijd verliezen en kosten maken, als de kans op een daadwerkelijke financiering nog niet concreet is.

Je hebt na elke stap de keuze of je al dan niet verder wilt gaan met het proces.
Je weet vooraf precies wat het traject voor de overnamefinanciering je gaat kosten.
Wanneer je voor een kostenvariant met succesfee kiest, betaal je de grootste kostenpost voor onze hulp pas als je de overname ook daadwerkelijk gefinancierd hebt.
Stopt het traject? Ongeacht de reden betaal je alleen de kosten voor de stappen die we al doorlopen hebben.
Verloop van het financieringsproces
Maak kennis met onze specialisten

Haalbaarheidsanalyse

Wanneer je een bedrijf gaat overnemen en hiervoor financiering nodig hebt, wil je precies weten waar je aan toe bent en wat je van het proces kunt verwachten. Tijdens onze 1e fase van het financieringstraject onderzoeken we de haalbaarheid. Op basis van deze haalbaarheidsanalyse kun je de vervolgstappen baseren en eventueel al een indicatief overnamebod doen. Ook kunnen we doorgaans al een idee geven richting de eventuele voorwaarden van de financiering en de stappen die je moet nemen om daar te komen.
Elk financieringtraject voor bedrijfsovernames is uniek en vereist een andere aanpak. Dit stappenplan geeft daarom alleen een indicatief beeld van wat je te wachten staat. Afhankelijk van de overname die je wilt doen, de marktsituatie en de verwachte resultaten na de overname passen we het standaard proces waar nodig is aan om zo het beste resultaat te verkrijgen.
We bekijken de financiële kengetallen van de onderneming die je wilt overnemen, zodat we een goed beeld hebben van wát er precies gefinancierd moet worden. Dit vormt later de basis voor de financieringsaanvraag.
Doordat we de financiële kengetallen van de over te nemen onderneming bestuderen, stuiten we vaak op zaken die verbeterd kunnen worden om de onderneming beter te laten renderen. Deze verbeterpunten zetten we om in praktische tips die je kunt gebruiken om de financiering mogelijk te maken of om mogelijkerwijs een financiering aan te trekken tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Een zeer belangrijk onderdeel van de 1e fase van het financieringstraject vormt de haalbaarheidsanalyse. We bepalen hoe haalbaar het is om de benodigde financiering te verkrijgen, zodat we je zo vroeg mogelijk in het proces kunnen adviseren om al dan niet door te gaan met het overnameproces.

Aan het einde van de 1e fase van het overnamefinancieringsproces weet je:

  • Hoe haalbaar het is om jouw gewenste overname te kunnen financieren
  • Of er eventueel bepaalde zaken gewijzigd moeten worden in de onderneming om de financiering haalbaarder te maken
  • Aan welke voorwaarden je globaal zou moeten denken voor de door jou benodigde financiering

Opstellen financieringsaanvraag

Het is belangrijk om potentiële financiers goed te informeren. Zo kunnen zij bepalen of ze jouw overname kunnen financieren en tegen welke voorwaarden dat eventueel mogelijk is. Door het opstellen van een uitgebreid financieringsmemorandum kunnen we later de financiers bij wie we de aanvraag gaan neerleggen, goed informeren.
Door jouw overnameplannen uitgebreid te analyseren, bereken we je exacte financieringsbehoefte. Zo is het voor jou duidelijk welke financiering je precies nodig hebt én kunnen we exact die financieringsbehoefte aanvragen bij mogelijke financiers.
Om een financier uitgebreid te informeren over de overname die je wilt doen en de markt waarin die onderneming opereert, omschrijven we uitgebreid hoe de onderneming in elkaar zit. We geven onder andere aandacht aan de historie, wijze van de bedrijfsvoering, managementstructuur en de toekomstvisie. We beschrijven de markt, de positie van de onderneming binnen die markt en de concurrentie. Door goed te begrijpen hoe de onderneming precies werkt en opereert, kan de financiering de overname later indelen binnen een risicogroep en hier de financieringsvoorwaarden op baseren.
Door uitgebreid te omschrijven wie de onderneming gaat overnemen, waarom dat dit gebeurt en welke kennis de overnamepartij van de markt en de onderneming heeft, kunnen we onderbouwen hoe de financiering wordt ingelost.
Doorgaans verwachten financiers dat de onderneming na een overname een positieve boost krijgt en het rendement van de onderneming stijgt. Om te laten zien wat er in de nabije toekomst de onderneming gaat gebeuren en welke financiële gevolgen dat dit heeft, berekenen we enkele prognoses en presenteren we de toekomstverwachtingen.

Aan het einde van de 2e fase van het financieringsproces heb je:

  • Een uitgebreid financieringsmemorandum welke we later kunnen gebruiken als basis voor de financieringsaanvraag

Financiers selecteren

Afhankelijk van het overnamedossier en de markt waarin de onderneming opereert, zijn bepaalde financiers geschikter dan andere. Om de slagingskans op een positieve financiering zo groot mogelijk te maken, gaan we binnen ons netwerk op zoek naar de best geschikte financiers. Bij deze partijen leggen we vervolgens je financieringsaanvraag neer.
Take 5 heeft een netwerk van tientallen geselecteerde financieringsinstellingen, waaronder banken, alternatieve financiers zoals investeringsfondsen, family offices, business angels, participanten, institutionele fondsen, private financiers en crowdfunders. Op basis van de behoeften en jouw dossier kiezen we de best mogelijke partijen om je aanvraag neer te leggen.
We leggen de financieringsaanvraag uit fase 2 neer bij de gekozen financiers en blijven actief met hen in contact en volgen de financieringsaanvraag op.

Aan het einde van de 3e fase van het overnamefinancieringsproces:

  • Hebben we enkele geschikte financiers gekozen
  • Hebben we de financieringsaanvraag bij de gekozen financiers neergelegd en wachten we op een reactie

Gesprekken voeren

Nadat we de financieringsaanvraag hebben neergelegd bij de gekozen financiers, ontvangen we vaak snel een reactie op onze aanvraag omdat we deze dusdanig uitgebreid hebben neergelegd bij de juiste financiers. De financiers welke positief reageren op de aanvraag, hebben vaak nog enkele vragen en gaan actief met jou in gesprek om de verdere mogelijkheden uit te leggen, Take 5 staat je in deze gesprekken graag bij als ervaren adviseur.
We gaan namens jou in gesprek met mogelijke geïnteresseerde financiers en stellen op een gepast moment een ontmoeting met jou als ondernemer voor. Daarna gaan we namens jou verder in onderhandeling met de geïnteresseerde partijen.
Nadat we in de 4e fase gesproken hebben met de geïntegreerde financiers, kies je samen met ons de financier waarmee je graag in zee wilt gaan. Met deze financiers heb je dan een voorlopig akkoord.

Aan het einde van de 4e fase van het financieringstraject weet je:

  • Met welke financier je de financiering definitief gaat regelen
  • Tegen welke voorwaarden de financiering gaat geschieden

Financiering regelen

In de laatste fase van het financieringsproces wordt de definitieve financieringsovereenkomst opgesteld en wordt de financiering ter beschikking gesteld om tot afronding van het overnameproces te komen.
In de 5e fase van het financieringstraject wordt de definitieve financieringsovereenkomst opgesteld door de financier of door Take 5. De financieringsovereenkomst geeft een compleet beeld van de financiering en de daarbij behorende voorwaarden.
Als laatste formaliteit in het financieringsproces zorgt Take 5 ervoor dat alle juridische documenten in orde zijn.
  • Aan het einde van de 5e fase is de financiering afgerond en kun je de overname afwikkelen.