Alles over ons kwaliteitsbeleid en certificering

Bij Take 5 werken we volgens een strikt kwaliteits- en integriteitsbeleid. Bovendien zijn we gecertificeerd door de BOBB, de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht. We werken volgens strenge kwaliteitsnormen en een strikt integriteitsbeleid wat regelmatig onafhankelijk wordt getoetst. Dit geeft je de zekerheid dat jouw plannen bij ons in goede handen zijn. Op deze pagina lees je hoe we dat waarborgen.

Belangrijke waarden van ons kwaliteitsbeleid

Geheimhouding en discretie

 • We verstrekken alleen vertrouwelijke gegevens aan partijen nadat zij een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend.
 • Wanneer het niet mogelijk is om een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten, zullen we eerst toestemming vragen aan onze opdrachtgever om al dan niet een uitzondering te maken.
 • We nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid, geheimhouding en discretie in acht bij alles wat we doen, zoals de bescherming van onze ICT-infrastructuur en de relatie met onze zakelijke partners.
Take 5

Transparante tarieven

 • Voor we starten met de uitvoering van de opdracht is duidelijk welke kosten we in rekening brengen en welke condities we daarvoor hanteren.
 • Wanneer we werken met een succesfee is duidelijk wanneer je deze aan ons verschuldigd bent en wanneer niet.
 • Omdat we alleen opkomen voor de belangen van onze opdrachtgever tijdens een transactie, accepteren we geen vergoedingen van andere partijen binnen dezelfde transactie.
Take 5

Waken voor belangenverstrengeling

 • Binnen een transactie of opdracht, dienen we alleen het belang van onze opdrachtgever. Dat betekent dat we geen adviezen of dergelijke geven aan andere partijen binnen diezelfde transactie of opdracht.
 • Voor we een opdracht accepteren, zullen we toetsen of er geen belangenverstrengeling kan opdrachten in relatie tot reeds lopende opdrachten. Indien een opdracht belangenverstrengeling te weeg kan brengen, zullen we deze weigeren.
Take 5

Geschillen

 • Wanneer een opdrachtgever niet tevreden is over onze dienstverlening, zullen we er alles aan doen om deze ontevredenheid weg te nemen.
 • Take 5 is aangesloten bij de Geschillencommissie van de BOBB. Wanneer een opdrachtgever en Take 5 een geschil niet in onderling overleg kunnen oplossen, zullen we meewerken aan de gang naar deze Geschillencommissie en de uitspraak van de Geschillencommissie accepteren.
Take 5

Eerlijke adviezen

 • We handelen bij de uitvoering van onze opdrachten naar eer en geweten, onafhankelijk van anderen, deskundig en betrouwbaar.
 • We doen er alles aan om reële verwachtingen te scheppen bij onze opdrachtgevers.
 • We zullen ons maximaal inspannen tegen onjuiste beeldvorming over verwachtingen, werkwijzen, personen, zaken en rechten.
 • Wanneer een onderdeel van een opdracht dusdanig specifiek is dat Take 5 niet de juiste kennis in huis heeft om dit onderdeel correct te kunnen uitvoeren zullen we dat eerlijk aangeven en de opdrachtgever doorverwijzen naar een specialist op dat betreffende vakgebied.
 • Wanneer het vooraf overduidelijk is dat binnen een opdracht niet het door de opdrachtgever gewenste doel bereikt kan worden, zullen we de opdracht weigeren.
Take 5

Bijscholing en certificering

 • Alle Take 5 adviseurs zijn verplicht zich meerdere keren per jaar te laten bijscholen om ons kennisniveau actueel te houden.
 • Take 5 hanteert het BOBB-certificeringssysteem waarbij alle gecertificeerde adviseurs elke 3 jaar opnieuw gecertificeerd moeten worden door een onafhankelijke certificeringscommissie.
Take 5

BOBB Gedragscode

Als gecertificeerd BOBB-lid zijn wij verplicht ons te houden aan de BOBB Gedragscode, hierdoor ben je gegarandeerd van een integere en transparante aanpak gedurende het complete proces. Lees hier meer over deze onafhankelijke gedragscode.