Due diligence

Tijdens een due diligence stelt de kopende partij de verkopende partij in de gelegenheid onderzoek te doen naar onregelmatigheden. Hoe gaat dit verder in zijn werk en wat gebeurt er bij onregelmatigheden? Je leest het in dit artikel. Het proces wordt ook wel boekenonderzoek genoemd, of afgekort tot DD.

Wanneer vind een due diligence plaats? 

Doorgaans start het due diligence nadat de letter of intent is ondertekend en er met een kopende partij exclusiviteit is bereikt. Zo dien je de zeer vertrouwelijke gegevens slechts aan één partij ter beschikking te stellen en start het onderzoeksproces pas wanneer er een principeakkoord is over de overige voorwaarden rondom de bedrijfsovername. Omdat een due diligence proces een erg tijdrovend onderdeel van het overnameproces is, is het wel zo prettig dit pas te doen als een daadwerkelijke bedrijfsovername vrijwel zeker is.

Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. 

Wat wordt er tijdens de due diligence gecontroleerd?

Het is aan de kopende partij welke zaken men wenst te controleren tijdens het due diligence en dit is ook sterk afhankelijk van het type bedrijf. Onderdelen die doorgaans altijd aan bod komen zijn:

  • Oprichtingsdocumenten en het aandeelhoudersregister van de onderneming
  • Financiële stukken van de onderneming van de afgelopen jaren
  • Inzage in de personeelsdossiers en arbeidscontracten van de medewerkers
  • Inzage in de overeenkomsten met de meest belangrijke klanten en leveranciers
  • Vergunningen van het bedrijf
  • Het huurcontract van het bedrijfspand en (lease)overeenkomsten van overige bedrijfsmiddelen zoals het wagenpark of machinepark
  • (Steekproefsgewijze) controle op het voorraadniveau of het onderhanden werk van de onderneming
  • Soms komt het voor dat men medewerkers op kritische posities binnen de onderneming wenst te interviewen of ontmoeten 

Wat gebeurt er nog meer?

Aan het begin van het boekenonderzoek stelt de verkopende partij de gevraagde documenten ter beschikking. Vaak wordt hier een digitale dataroom voor gebruikt, zodat het boekenonderzoek grotendeels op afstand kan plaatsvinden. Vervolgens zal de kopende partij samen met diens adviseurs de stukken beoordelen en hier eventuele vragen of opmerkingen over formuleren. Deze vragen of opmerkingen dien je vervolgens als verkopende partij te beantwoorden als onderdeel van het due diligence proces.

Niet exclusief boekenonderzoek

Bij MKB-overnameprocessen wordt er doorgaans altijd voor gekozen om met één partij het due diligence aan te gaan, nadat er een principeakkoord over de transactie is bereikt. Het is echter ook mogelijk om met meerdere kopers tegelijkertijd het due diligence uit te voeren, hoewel dit bij MBK bedrijfsovernames hoogst ongebruikelijk is. In een dergelijke situatie krijgen dan meerdere geïnteresseerden de documenten tot hun beschikking en doen zij na het due diligence een definitief bod. Vervolgens is het aan de verkoper om te kiezen aan welke partij men de onderneming wenst te verkopen. 

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.