Kennisbank bedrijfsovernames

Wanneer je een bedrijf gaat verkopen of een bedrijf wilt aankopen, krijg je vaak te maken met termen die nieuw zijn voor je. Op deze pagina leggen we de belangrijkste termen en woorden waarmee je te maken krijgt bij bedrijfsovernames uit.

Populaire artikelen binnen onze kennisbank

  • Alles
  • Algemeen bedrijfsovernames
  • Familiebedrijven
  • Financiering
  • Juridische zaken
  • Populaire artikelen
  • Proces bedrijfsovername
  • Verkoopklaar maken
  • Waardebepaling
  • Wet- en regelgeving
PEP’s

Onder PEP’s worden personen verstaan die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Bovendien beperkt het begrip PEP zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen, ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

Lees meer
UBO’s

UBO is de afkorting voor “ultimate beneficial owner”, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Take 5 is door de WWFT verplicht om de identiteit van alle UBO’s betrokken bij onze dienstverlening vast te stellen. Dit moet voor zowel voor UBO’s die op het vlak van eigendom betrokken zijn, maar ook voor personen welke door uiteindelijke zeggenschap UBO zijn.

Lees meer
WWFT

WWFT staat voor Wet ter voorkoming van Witwassen Financiering van Terrorisme. Deze wet moet zwart geld witwassen of besteding aan terrorischtische activiteiten voorkomen.

Lees meer
Corporate finance

Corporate finance is een verzamelnaam voor advieswerkzaamheden op het gebied van bedrijfsovernames en (overname)financieringen. Het doel van corporate finance is het maximaliseren van de waarde van een onderneming ten behoeve van de aandeelhouders, voornamelijk door het verkopen van bedrijfsonderdelen, het aankopen van bedrijven of het opstellen van een financieringsstrategie.

Lees meer
Normaliseringen

Bij het bepalen van de waarde van een onderneming is het gebruikelijk om normaliseringen toe te passen op het resultaat. Het resultaat wat als uitgangspunt dient voor de waardebepalingsmethode is vaak niet gelijk aan het werkelijke resultaat van de onderneming uit de reguliere bedrijfsvoering, maar een verbeterd resultaat waarop normalisaties zijn toegepast.

Lees meer
Rentabiliteitsmethode voor waardebepaling

Wanneer de waarde van een onderneming wordt bepaald op basis van de rentabiliteitsmethode wordt er uitgegaan van de meest recente nettowinst, waarbij al rekening is gehouden met eventuele rentelasten en de winstbelasting/VPB.

Lees meer
Discounted cash flow waardebepalingsmethode

Bij de discounted cash flow waardebepalingsmethode wordt uitgegaan van de toekomstige verwachte kasstromen binnen een onderneming. Onder toekomstige verwachte kasstromen worden de liquide middelen verstaan die jaarlijks beschikbaar komen binnen de onderneming om aflossingen over een financiering te doen of die beschikbaar zijn om dividenduitkering te kunnen doen.

Lees meer
Fiscale waardebepaling

Wanneer er een fiscale waardebepaling gedaan wordt, wordt deze opgesteld voor fiscale doeleinden, dus om te gebruiken wanneer er belasting afgerekend moet worden over de waarde van een onderneming of bij een meningsverschil met de Belastingdienst.

Lees meer
Fair market value waardebepaling

Wanneer er een fair market value waardebepaling gedaan wordt, betekent dit dat de werkelijke waarde van de onderneming wordt bepaald, alsof de onderneming aan een derde partij verkocht zou worden in het economische verkeer.

Lees meer
Intrinsieke waardebepalingsmethode

Wanneer de waarde van een onderneming aan de hand van de intrinsieke waardebepalingsmethode wordt berekend, wordt de waarde van alle passiva die niet bij het eigen vermogen behoren van de onderneming afgetrokken van de waarde van alle activa. Op deze manier wordt de waarde van de onderneming bepaalt.

Lees meer
Boekhoudkundige waardebepalingsmethode

Wanneer de waarde van een onderneming aan de hand van de boekhoudkundige waardebepalingsmethode wordt berekend, wordt de waarde van alle passiva die niet bij het eigen vermogen behoren van de onderneming afgetrokken van de waarde van alle activa. Op deze manier wordt de waarde van de onderneming bepaalt.

Lees meer
Waardebepalingsmethode

De waarde van een bedrijf kan op meerdere manieren worden bepaald. Dit noem je een waardebepalingsmethode. In dit artikel leggen we je de verschillende mogelijkheden waarop een waardebepaling kan plaatsvinden. Welke manier van waardebepaling het meest geschikt is, hangt van het type bedrijf en de markt waarin het bedrijf opereert.

Lees meer
Bedrijfsoverdracht derden

Wanneer je je onderneming verkoopt, kun je dit op meerdere manieren doen en aan meerdere partijen denken als mogelijke koper:

Lees meer
Bedrijfsoverdracht familiebedrijf

Bij de overnames van een familiebedrijven komt het vaak voor dat een familiebedrijf over gaat naar de volgende generatie van de familie, zoals een bedrijfsoverdracht van vader op zoon of een bedrijfsovername van de ouders.

Lees meer
Bedrijf overdragen aan kinderen

Bij de overnames van een familiebedrijven komt het vaak voor dat een familiebedrijf over gaat naar de volgende generatie van de familie, zoals een bedrijfsoverdracht van vader op zoon of een bedrijfsovername van de ouders.

Lees meer
Bedrijf verkopen aan kinderen

Bij de overnames van een familiebedrijven komt het vaak voor dat een familiebedrijf over gaat naar de volgende generatie van de familie, zoals een bedrijfsoverdracht van vader op zoon of een bedrijfsovername van de ouders.

Lees meer
Belasting rondom bedrijfsovernames

Wanneer je je bedrijf verkoopt of overneemt krijg je eventueel te maken met het betalen van belasting en de Belastingdienst. In dit artikel leggen we de mogelijke situaties uit, zodat je vooraf rekening kunt houden met een eventuele belastingplicht.

Lees meer
Bedrijf overnemen van werkgever

Het komt bij bedrijfsovernames vaak voor dat een bedrijf door bestaande medewerkers wordt overgenomen van de werkgever, of dat een huidige werkgever het bestaande management vraagt het bedrijf over nemen.

Lees meer
Bedrijf verkopen aan management

Het komt bij bedrijfsovernames vaak voor dat een bedrijf van de huidige eigenaar wordt overgenomen door het bestaande management, of dat de huidige eigenaar het bestaande management vraagt het bedrijf over nemen.

Lees meer
MBO

Bij een MBO (afkorting voor management buy out) wordt een bedrijf deels of geheel overgenomen door het bestaande management. Dit kan een lid van het managementteam zijn, maar ook het complete management van een onderneming samen.

Lees meer
Management buy out

Bij een management buy out wordt een bedrijf deels of geheel overgenomen door het bestaande management. Dit kan een lid van het managementteam zijn, maar ook het complete management van een onderneming samen. Wanneer de huidige eigenaar het bedrijf wilt verlaten, maar er niet in slaagt om een plaatsvervanger of overnamekandidaat te vinden, komt een management buy out voor en wordt de onderneming voortgezet door het bestaande management.

Lees meer
Activa-passiva-transactie

Bij een activa-passiva-transactie wordt de BV zelf niet verkocht, alleen alle rechten en plichten en alles wat specifiek beschreven staat in de verkoopovereenkomst.

Lees meer
Aandelentransactie

Bij een aandelentransactie verkoop je de aandelen in het complete bedrijf, met alles wat daarbij behoort én alle rechten en plichten.

Lees meer
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Wanneer je een bedrijf wilt overdragen aan iemand binnen je familie of een bedrijf erft kun je doorgaans gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, ook wel BOR of bedrijfsopvolgingsfaciliteit genoemd. Hierdoor kun je een gedeelte van het ondernemingsvermogen belastingvrij verkrijgen.

Lees meer
BOF-regeling

Wanneer je een bedrijf wilt overdragen aan iemand binnen je familie of een bedrijf erft kun je doorgaans gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, vaak afgekort tot BOF. Hierdoor kun je een gedeelte van het ondernemingsvermogen belastingvrij verkrijgen.

Lees meer
Bedrijfsopvolgingsregeling

Wanneer je een bedrijf wilt overdragen aan iemand binnen je familie of een bedrijf erft kun je doorgaans gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR, bedrijfsopvolgingsfaciliteit of BOF genoemd. Hierdoor kun je een gedeelte van het ondernemingsvermogen belastingvrij verkrijgen.

Lees meer
BOR-regeling

Wanneer je een bedrijf wilt overdragen aan iemand binnen je familie of een bedrijf erft kun je doorgaans gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR, bedrijfsopvolgingsfaciliteit of BOF genoemd. Hierdoor kun je een gedeelte van het ondernemingsvermogen belastingvrij verkrijgen.

Lees meer
Overnameproces

Wanneer je je bedrijf gaat verkopen of een bedrijf gaat aankopen krijg je te maken met meerdere belangrijke stappen. Per overname zullen de stappen verschillen of van inhoud wisselen, maar grofweg kan het overnameproces worden opgedeeld op een generieke manier.

Lees meer
Earn-out

Bij een bedrijfsovername kunnen de kopende en verkopende partij ervoor kiezen om gebruik te maken van een earn-out. Bij een earn-out wordt een gedeelte van de verkoopprijs pas op een later moment betaalt.

Lees meer
Earn-out regeling

Bij een bedrijfsovername kunnen de kopende en verkopende partij ervoor kiezen om gebruik te maken van een earn-out regeling. Bij een earn-out regeling wordt een gedeelte van de verkoopprijs pas op een later moment betaalt.

Lees meer
Goodwill

Een groot gedeelte van de waarde van een bedrijf kan precies worden berekend, zoals de waarde van de voorraad of de inrichting van een kantoor. De immateriële waarde van een bedrijf wordt vaak goodwill genoemd, zoals een sterke lokale naamsbekendheid, intellectueel eigendom of sterk vakmanschap onder het personeel. Wanneer je een boekhoudkundige waardebepalingsmethode gebruikt, moet je naast alle materiële bezittingen van de onderneming ook de immateriële waarde meerekenen in de waarde van de onderneming.

Lees meer
Angel investor

Een angel investor is een persoon die een groot bedrag investeert in een onderneming en bovendien kennis en kunde bijdraagt aan de onderneming, doordat de persoon in kwestie zelf ook ondernemer is of was.

Lees meer
Business angel

Een business angel is een persoon die een groot bedrag investeert in een onderneming en bovendien kennis en kunde bijdraagt aan de onderneming, doordat de persoon in kwestie zelf ook ondernemer is of was.

Lees meer
Strategische overname

Een bedrijf kan omwille van meerdere redenen worden overgenomen, bijvoorbeeld door een MBI-kandidaat die graag zelfstandig ondernemer wilt worden, maar ook in de vorm van een strategische overname.

Lees meer
Integratie

Wanneer een bedrijfsovername heeft plaatsgevonden tussen twee concurrerende bedrijven worden er na de bedrijfsovername vaak synergievoordelen gezocht. Hierdoor kunnen de voormalige losse opererende ondernemingen hun krachten bundelen en samen nóg sterker worden.

Lees meer
Activa bij bedrijfsovername

Wanneer je een bedrijf overneemt gaan doorgaans ook alle bezittingen van het bedrijf mee, activa genoemd. Denk aan machines, de voorraad of de inrichting van het kantoor

Lees meer
Personeel bij bedrijfsovername

Wanneer je een bedrijf overneemt ben je verplicht om ook alle werknemers over te nemen. Je kunt daar niet voor kiezen, maar bent dit verplicht. Deze verplichting wordt “overgang van onderneming” genoemd. Alle werknemers gaan over voor dezelfde arbeidsvoorwaarden en voor de werkgever dezelfde rechten en plichten.

Lees meer
EBITDA

EBITDA is een afkorting voor Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. Vertaalt in het Nederlands betekent dit dus Winst voor aftrek van Rente, Belastingen, Afschrijvingen en Afboekingen.

Lees meer
MBI-kandidaat

Een MBI-kandidaat is een externe manager (zoals een ondernemer of directeur) een persoon die bedrijf overneemt. Deze externe manager is doorgaans nog niet eerder betrokken geweest bij het bedrijf wat overgenomen wordt en neemt het huidige management van de onderneming over. Deze procedure wordt een management buy in of MBI genoemd.

Lees meer
Management buy in

Bij een management buy in neemt een externe manager, ondernemer of directeur een bedrijf over. Deze externe manager is doorgaans nog niet eerder betrokken geweest bij het bedrijf wat overgenomen wordt en neemt het huidige management van de onderneming over. Het komt soms ook voor dat investeringsmaatschappijen een management buy in gebruiken in hun overnameproces. In dat geval neemt de investeringsmaatschappij een participatie in het bedrijf naast een management buy in kandidaat, die de werkelijke bedrijfsvoering zal verzorgen.

Lees meer
Informatiememorandum

Bij een bedrijfsovername wordt er door een overnameadviseur doorgaans een zeer uitgebreid informatiepakket samengesteld over de te verkopen onderneming, wat een “Informatiememorandum” genoemd wordt.

Lees meer
Voorlopige koopovereenkomst

Wanneer er een geschikte overnamekandidaat is gevonden en de verkopende en kopende partij overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Soms wordt hier de Engelstalige term “letter of intent” of de afkorting “LOI” voor gebruikt. Nadat de voorlopige koopovereenkomst door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen.

Lees meer
LOI

Wanneer er een geschikte overnamekandidaat is gevonden en de verkopende en kopende partij overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Dit wordt vaak afgekort tot “LOI”, een afkorting van het Engelse “letter of intent”. Nadat de letter of intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen.

Lees meer
Letter of intent

Wanneer er een geschikte overnamekandidaat is gevonden en de verkopende en kopende partij overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop wordt een voorlopig koopcontract opgesteld. Dit wordt doorgaans de “letter of intent” genoemd, of afgekort tot “LOI”. Nadat de letter of intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen.

Lees meer
Boekenonderzoek

Nadat de letter of intent is ondertekend, vindt een due diligence plaats. De verkopende partij stelt de kopende partij in de gelegenheid onderzoek te doen naar onregelmatigheden. Wanneer de kopende partij onregelmatigheden vindt, staat in de letter of intent benoemd wat hiervan de gevolgen zijn. Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. Een due diligence wordt ook wel boekenonderzoek genoemd.

Lees meer
Due diligence

Nadat de letter of intent is ondertekend, vindt het boekenonderzoek plaats. De verkopende partij stelt de kopende partij in de gelegenheid onderzoek te doen naar onregelmatigheden. Wanneer de kopende partij onregelmatigheden vindt, staat in de letter of intent benoemd wat hiervan de gevolgen zijn. Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. Een boekenonderzoek wordt ook wel “due diligence” genoemd.

Lees meer
Business valuation

Een business valuation is een waardebepaling van een bedrijf, doorgaans gedaan door een business valuator, dit is een specialist in de waardebepaling van bedrijven.

Lees meer
Business valuator

Een business valuator is een specialist in de waardebepaling van bedrijven. Iedereen die de titel business valuator voert, moet daartoe een speciale opleiding hebben gevolgd. Hierdoor ben je gegarandeerd van een transparante, zorgvuldige en betrouwbare waardebepaling van je bedrijf.

Lees meer
Toekomstbestendigheid bedrijf

Als ondernemer moet je altijd denken aan de toekomstbestendigheid van je bedrijf, je wilt namelijk dat je bedrijf ook over een jaar nog bestaansrecht heeft en je moet ook nadenken over je bestaansrecht in de komende 5 jaar en 10 jaar. Misschien is het nodig om nog verder te kijken. Het nadenken over de mate waarin je bedrijf relevant is én blijft en bestaansrecht heeft in de toekomst, wordt de toekomstbestendigheid van je bedrijf genoemd.

Lees meer
BOBB

De BOBB is de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht. Sinds 2006 verbindt de BOBB deskundige bedrijfsovernameadviseurs en ziet toe op een kwaliteitsvolle en transparante bemiddeling tussen verkopende partijen en overnamekandidaten.

Lees meer
Familiestatuut

Een familiestatuut is een document waarin een aantal afspraken vastgelegd worden binnen een familie in relatie tot de toekomst van een familiebedrijf. Het document dient gebruikt te worden als bindende leidraad hoe de toekomst van het bedrijf gevormd wordt en hoe dit bedrijf eventueel over gaat op de volgende generatie of verkocht gaat worden.

Lees meer

Meer hulp nodig?

Onze vakkundige adviseurs helpen je graag.