Kennisbank bedrijfsovernames

Wanneer je een bedrijf gaat verkopen of een bedrijf wilt aankopen, krijg je vaak te maken met termen die nieuw zijn voor je. Op deze pagina leggen we de belangrijkste termen en woorden waarmee je te maken krijgt bij bedrijfsovernames uit.

Onderwerpen

Groep Desktop

UBO’s

UBO is de afkorting voor “ultimate beneficial owner”, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Take 5 is door de WWFT verplicht om de identiteit van alle UBO’s betrokken bij onze dienstverlening vast te stellen. Dit moet voor zowel voor UBO’s die op het vlak van eigendom betrokken zijn, maar ook voor personen welke door uiteindelijke zeggenschap UBO zijn.

PEP’s

Onder PEP’s worden personen verstaan die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Bovendien beperkt het begrip PEP zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen, ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

Waardebepalingsmethode

De waarde van een bedrijf kan op meerdere manieren worden bepaald. Dit noem je een waardebepalingsmethode. In dit artikel leggen we je de verschillende mogelijkheden waarop een waardebepaling kan plaatsvinden. Welke manier van waardebepaling het meest geschikt is, hangt van het type bedrijf en de markt waarin het bedrijf opereert.

WWFT

WWFT staat voor Wet ter voorkoming van Witwassen Financiering van Terrorisme. Deze wet moet zwart geld witwassen of besteding aan terrorischtische activiteiten voorkomen.

Fair market value waardebepaling

Wanneer er een fair market value waardebepaling gedaan wordt, betekent dit dat de werkelijke waarde van de onderneming wordt bepaald, alsof de onderneming aan een derde partij verkocht zou worden in het economische verkeer.

Fiscale waardebepaling

Wanneer er een fiscale waardebepaling gedaan wordt, wordt deze opgesteld voor fiscale doeleinden, dus om te gebruiken wanneer er belasting afgerekend moet worden over de waarde van een onderneming of bij een meningsverschil met de Belastingdienst.

Discounted cash flow waardebepalingsmethode

Bij de discounted cash flow waardebepalingsmethode wordt uitgegaan van de toekomstige verwachte kasstromen binnen een onderneming. Onder toekomstige verwachte kasstromen worden de liquide middelen verstaan die jaarlijks beschikbaar komen binnen de onderneming om aflossingen over een financiering te doen of die beschikbaar zijn om dividenduitkering te kunnen doen.

Rentabiliteitsmethode voor waardebepaling

Wanneer de waarde van een onderneming wordt bepaald op basis van de rentabiliteitsmethode wordt er uitgegaan van de meest recente nettowinst, waarbij al rekening is gehouden met eventuele rentelasten en de winstbelasting/VPB.

Normaliseringen

Bij het bepalen van de waarde van een onderneming is het gebruikelijk om normaliseringen toe te passen op het resultaat. Het resultaat wat als uitgangspunt dient voor de waardebepalingsmethode is vaak niet gelijk aan het werkelijke resultaat van de onderneming uit de reguliere bedrijfsvoering, maar een verbeterd resultaat waarop normalisaties zijn toegepast.

Corporate finance

Corporate finance is een verzamelnaam voor advieswerkzaamheden op het gebied van bedrijfsovernames en (overname)financieringen. Het doel van corporate finance is het maximaliseren van de waarde van een onderneming ten behoeve van de aandeelhouders, voornamelijk door het verkopen van bedrijfsonderdelen, het aankopen van bedrijven of het opstellen van een financieringsstrategie.

Familiestatuut

Een familiestatuut is een document waarin een aantal afspraken vastgelegd worden binnen een familie in relatie tot de toekomst van een familiebedrijf. Het document dient gebruikt te worden als bindende leidraad hoe de toekomst van het bedrijf gevormd wordt en hoe dit bedrijf eventueel over gaat op de volgende generatie of verkocht gaat worden.

BOBB

De BOBB is de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht. Sinds 2006 verbindt de BOBB deskundige bedrijfsovernameadviseurs en ziet toe op een kwaliteitsvolle en transparante bemiddeling tussen verkopende partijen en overnamekandidaten.