Stappenplan bedrijf verkopen

Met de unieke stapsgewijze aanpak van Take 5 weet je altijd precies waar je aan toe bent in het verkoopproces. Zo voorkomen we samen dat we veel tijd verliezen en kosten maken, als de kans op een concrete overname nog niet concreet is.
Je hebt na elke stap de keuze of je al dan niet verder wilt gaan met het proces.
Je weet vooraf precies wat het verkooptraject je gaat kosten.
Wanneer je voor een kostenvariant met succesfee kiest, betaal je de grootste kostenpost voor onze hulp pas als je bedrijf ook daadwerkelijk is verkocht.
Stopt het traject? Ongeacht de reden betaal je alleen de kosten voor de stappen die we al doorlopen hebben.
Verloop van het verkoopproces
Maak kennis met onze specialisten
Stappenplan bedrijf overnemen

Voortraject

Wanneer je je bedrijf gaat verkopen, wil je precies weten waar je aan toe bent en wat je van het proces kunt verwachten. Tijdens onze 1e fase van het verkooptraject kom je te weten wat de indicatieve waarde van je bedrijf is, hoe groot de interesse naar jouw bedrijf is en hoe haalbaar het is om aan jouw verwachtingen van het proces te kunnen voldoen. Ook zorgen we ervoor dat we alles klaar hebben staan om eventuele vroegtijdige geïnteresseerden te discreet te woord te kunnen staan.

Elk bedrijfsovernametraject is uniek en vereist een andere aanpak. Dit stappenplan geeft daarom alleen een indicatief beeld van wat je te wachten staat. Afhankelijk van jouw bedrijf, de marktsituatie en de verwachte ideale kandidaat passen we het standaard proces waar nodig is aan om zo het beste resultaat te verkrijgen.

We lichten je bedrijf financieel door zodat wij én jij een goed beeld hebben over de historische, huidige en toekomstige financiële resultaten van je bedrijf. Later baseren we hier de definitieve waarde van je bedrijf op.

Als ondernemer wil je vaak weten waar je op kunt rekenen als opbrengst voordat je de definitieve keuze maakt om je bedrijf te verkopen. Nadat we de financiële analyse van jouw bedrijf hebben gedaan, kunnen we je indicatief al de waarde van je bedrijf aangeven. Zo weet je al vroeg in het proces wat je later te wachten staat.
We stellen een kort én anoniem verkoopprofiel over jouw bedrijf op, wat we in de tussentijd al kunnen gebruiken om volgens onze eigen unieke formule leads te genereren welke geïnteresseerd zullen zijn in jouw bedrijf.

We bepalen samen of de verwachtingen die je hebt over het verkoopproces en opbrengst haalbaar zijn. Zo kun je een weloverwogen beslissing maken om al dan niet verder te gaan met het verkoopproces.

Aan het einde van de 1e fase van het verkoopproces weet je:

  • Hoe groot de mate van interesse in jouw bedrijf is.
  • Wat je bedrijf mogelijkerwijs zou kunnen opbrengen.
  • Wat onze verwachtingen zijn voor het verdere verloop van het proces.

Uitwerkfase

Geïnteresseerden in jouw bedrijf zullen veel vragen hebben en informatie wensen over jouw onderneming alvorens ze verder wensen te gaan met het overnameproces. In deze 2e fase zorgen we ervoor dat de informatievoorziening richting potentiële kopers en onderliggende stukken voor latere onderhandelingen perfect zijn voorbereid. Ook gaan we op zoek naar geïnteresseerden, waarmee we later namens jou kunnen onderhandelen.

Op basis van een voor jouw onderneming passende waardebepalingsmethode bepalen we de optimale waarde van jouw bedrijf, rekening houdend met de markt waarin je actief bent. Doorgaans kunnen we op dit moment ook een inschatting geven van de verwachte opbrengst.

We stellen een zeer uitgebreid informatiepakket samen over jouw onderneming, wat een “informatiememorandum” genoemd wordt. Het informatiememorandum wordt na het ondertekenen van een vertrouwelijkheidsverklaring beschikbaar gesteld aan zeer serieus geïnteresseerde partijen voor jouw bedrijf en vormt de basis van eventuele verdere besprekingen.
Door onze specialisatie op het gebied van bedrijfsovernames heeft Take 5 een groot netwerk met potentiële overnamekandidaten. We benaderen altijd eerst ons eigen netwerk volgens onze unieke formule. Op deze manier zoeken we gericht én waarborgen we jouw anonimiteit op dit moment van het proces.
We gaan binnen onze eigen unieke formule actief op zoek naar maximaal 20 mogelijke geïnteresseerden voor jouw bedrijf en benaderen deze partijen met het anonieme en beknopte verkoopprofiel.
Afhankelijk van de eerdere zoekresultaten bepalen we of je bedrijf al dan niet anoniem wordt gepubliceerd op diverse online marktplaatsen voor bedrijfsovernames. Wanneer we je bedrijf plaatsen, publiceren we het zodanig dat het praktisch onmogelijk is om de advertentie terug te herleiden naar jouw bedrijf, waardoor je anonimiteit gewaarborgd blijft. Afhankelijk van jouw bedrijf kiezen we de meest geschikte online marktplaatsen.

Aan het einde van de 2e fase van het verkoopproces:

  • Hebben we geïnteresseerden in jouw bedrijf verzameld waarmee we later gaan onderhandelen.
  • Hebben we de informatievoorziening voor geïnteresseerden in jouw bedrijf georganiseerd.
  • Hebben onze gecertificeerde business valuators een goed onderbouwde waardebepaling gemaakt die de basis vormt voor latere onderhandelingen.

Onderhandelingsfase

Om de best mogelijke koper te selecteren moet er onderhandeld worden, dat doen we in de 3e fase van het verkoopproces. Gedurende deze fase zoeken we samen met jou de best mogelijke koper, onderhandelen we over een voorlopige koopovereenkomst, begeleiden we het boekenonderzoek en kiezen we een definitieve koper.
We gaan namens jou in gesprek met mogelijke geïnteresseerden en stellen op een gepast moment een ontmoeting met jou als ondernemer voor. Daarna gaan we namens jou verder in onderhandeling met de geïnteresseerde partijen.
Wanneer we een geschikte overnamekandidaat hebben gevonden en overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop. Dan stellen we een voorlopig koopcontract op. Dit wordt doorgaans de “letter of intent” genoemd, of afgekort tot “LOI”. Nadat de letter of intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen. Meestal wordt er op het moment van een LOI exclusief gegaan. Dit betekent dat je als verkoper de gesprekken met andere geïnteresseerden moet pauzeren totdat er een definitieve deal is, of de deal met de exclusieve partij definitief niet door gaat. Voor deze exclusiviteitsperiode wordt altijd een maximale tijdsduur afgesproken, zodat het proces niet onnodig lang duurt.

Aan het einde van de 3e fase van het verkoopproces weet je:

  • Wie de definitieve koper voor jouw bedrijf is.
  • Tegen welke voorwaarden de verkoop gaat geschieden.

Overdracht

In de laatste fase van het verkoopproces wordt de definitieve koopovereenkomst opgesteld en vind de juridische overdracht van het verkoopproces plaats om tot afronding van het proces te komen.
Nadat de letter of intent is ondertekend, vindt het boekenonderzoek plaats. Jij als verkopende partij stelt de kopende partij in de gelegenheid onderzoek te doen naar onregelmatigheden. Wanneer de kopende partij onregelmatigheden vindt, staat in de letter of intent benoemd wat hiervan de gevolgen zijn. Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. Een boekenonderzoek wordt ook wel “due dilligence” genoemd of afgekort tot “DD”. Uiteraard wordt het due dilligence proces begeleid door Take 5.
Wanneer het boekenonderzoek is voltooid is de verkoop in principe definitief, tenzij er onregelmatigheden zijn aangetroffen ten opzichte van de vooraf benoemde situatie of de gepresenteerde cijfers. Doordat de koper jouw bedrijf nu als geen ander kent, zal er vaak onderhandelt worden over genaamde garanties, de zaken waar jij voor in moet staat bij en na de transactie. Vaak wordt er bijvoorbeeld afgesproken dat de verkoper instaat voor garantieclaims over de periode voor de deal. Afhankelijk van de garantiebepalingen die de koper eist, kun je samen met jouw adviseur beslissen al dan niet met de koper in zee te gaan.
Wanneer de onderhandelingen over de koopovereenkomst zijn voltooid kun je definitief kiezen om met een koper verder te gaan, tenzij er sprake is van exclusiviteit. Wanneer er overeenstemming tussen beide partijen bereikt kan worden, is er sprake van een definitieve deal. Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden, gaat jouw overnameadviseur opnieuw in gesprek met de overige geïnteresseerde partijen, of starten we een nieuw zoektraject op.
Als laatste formaliteit in het overnameproces zullen de aandelen in jouw bedrijf via de notaris worden overgedragen aan de kopende partij. Take 5 zorgt ervoor dat alle juridische documenten in orde zijn.
  • Aan het einde van de 4e fase is de verkoop afgerond.