Je bedrijf verkopen, hoe werkt dat?

Wanneer je je bedrijf overweegt te verkopen is dit vaak een belangrijke stap in je levensloop als ondernemer. Daarom leggen we je graag precies uit hoe het verkopen van je bedrijf doorgaans verloopt.

Onze maatwerk aanpak per traject

Bovenstaand stappenplan geeft een goed beeld van hoe het verkopen van je bedrijf doorgaans zal verlopen. Wanneer je Take 5 de verkoop van je bedrijf laat begeleiden, hanteren we echter altijd een maatwerk aanpak per situatie. Onze ervaren overnameadviseurs passen het standaard stappenplan waar nodig aan op jouw bedrijf en de markt waarin je opereert. Dit doen we met maar één doel, het maximale uit het verkooptraject halen, voor jou!

Standaard stappenplan bedrijf verkopen

 • 1
  Laat ons bekijken in hoeverre je bedrijf verkoopklaar is

  We bekijken met behulp van onze unieke Take 5 Verkoopklaar scan of je bedrijf klaar is om te verkopen, in hoeverre je bedrijf verkoopbaar is en wat er eventueel nog moet worden geoptimaliseerd in je bedrijfsvoering om je bedrijf nóg beter te kunnen verkopen.

 • 2
  Afstemmen van het beste plan van aanpak

  Elk bedrijfsovernametraject is uniek en vereist een andere aanpak. Dit stappenplan geeft daarom alleen een indicatief beeld van wat je te wachten staat. Afhankelijk van jouw bedrijf, de marktsituatie en de verwachte ideale kandidaat passen we het standaard proces waar nodig is aan om zo het beste resultaat te verkrijgen.

 • 3
  Financiële analyse van je bedrijf

  We lichten je bedrijf financieel door zodat wij én jij een goed beeld hebben over de historische, huidige en toekomstige financiële resultaten van je bedrijf. Later baseren we hier de definitieve waarde van je bedrijf op.

 • 4
  Indicatieve waardebepaling

  Als ondernemer wil je vaak weten waar je op kunt rekenen als opbrengst voordat je de definitieve keuze maakt om je bedrijf te verkopen. Nadat we de financiële analyse van jouw bedrijf hebben gedaan, kunnen we je indicatief al de waarde van je bedrijf aangeven. Zo weet je al vroeg in het proces wat je later te wachten staat.

 • 5
  Anoniem en beknopt verkoopprofiel

  We stellen een kort én anoniem verkoopprofiel over jouw bedrijf op, wat we in de tussentijd al kunnen gebruiken om volgens onze eigen unieke formule leads te genereren welke geïnteresseerd zullen zijn in jouw bedrijf.

 • 6
  Netwerk search

  Door onze specialisatie op het gebied van bedrijfsovernames heeft Take 5 een groot netwerk met potentiële overnamekandidaten. We benaderen altijd eerst ons eigen netwerk volgens onze unieke formule. Op deze manier zoeken we gericht én waarborgen we jouw anonimiteit op dit moment van het proces.

 • 7
  Definitieve waardebepaling

  Op basis van een voor jouw onderneming passende waardebepalingsmethode bepalen we de optimale waarde van jouw bedrijf, rekening houdend met de markt waarin je actief bent. Doorgaans kunnen we op dit moment ook een inschatting geven van de verwachte opbrengst.

 • 8
  Informatiepakket opstellen

  We stellen een zeer uitgebreid informatiepakket samen over jouw onderneming, wat een “informatiememorandum” genoemd wordt. Het informatiememorandum wordt na het ondertekenen van een vertrouwelijkheidsverklaring beschikbaar gesteld aan zeer serieus geïnteresseerde partijen voor jouw bedrijf en vormt de basis van eventuele verdere besprekingen.

 • 9
  Analyse netwerk search

  Eerder in het proces hebben we ons netwerk ingezet om interesse te wekken in de overname van jouw bedrijf. Op basis van de uitkomsten van deze zoektocht maken we de balans op. Hebben we al voldoende kandidaten om concreet mee in gesprek te gaan, of moeten we ook buiten ons netwerk gaan zoeken?

 • 10
  Actieve search

  We gaan binnen onze eigen unieke formule actief op zoek naar maximaal 20 mogelijke geïnteresseerden voor jouw bedrijf en benaderen deze partijen met het anonieme en beknopte verkoopprofiel.

 • 11
  Plaatsing online marktplaatsen

  Afhankelijk van de eerdere zoekresultaten bepalen we of je bedrijf al dan niet anoniem wordt gepubliceerd op diverse online marktplaatsen voor bedrijfsovernames. Wanneer we je bedrijf plaatsen, publiceren we het zodanig dat het praktisch onmogelijk is om de advertentie terug te herleiden naar jouw bedrijf, waardoor je anonimiteit gewaarborgd blijft. Afhankelijk van jouw bedrijf kiezen we de meest geschikte online marktplaatsen.

 • 12
  Bemiddeling en onderhandeling

  We gaan namens jou in gesprek met mogelijke geïnteresseerden en stellen op een gepast moment een ontmoeting met jou als ondernemer voor. Daarna gaan we namens jou verder in onderhandeling met de geïnteresseerde partijen.

 • 13
  Voorlopige koopovereenkomst

  Wanneer we een geschikte overnamekandidaat hebben gevonden en overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop. Dan stellen we een voorlopig koopcontract op. Dit wordt doorgaans de “letter of intent” genoemd, of afgekort tot “LOI”. Nadat de letter of intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen. Meestal wordt er op het moment van een LOI exclusief gegaan. Dit betekent dat je als verkoper de gesprekken met andere geïnteresseerden moet pauzeren totdat er een definitieve deal is, of de deal met de exclusieve partij definitief niet door gaat. Voor deze exclusiviteitsperiode wordt altijd een maximale tijdsduur afgesproken, zodat het proces niet onnodig lang duurt.

 • 14
  Boekenonderzoek

  Nadat de letter of intent is ondertekend, vindt het boekenonderzoek plaats. Jij als verkopende partij stelt de kopende partij in de gelegenheid onderzoek te doen naar onregelmatigheden. Wanneer de kopende partij onregelmatigheden vindt, staat in de letter of intent benoemd wat hiervan de gevolgen zijn. Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. Een boekenonderzoek wordt ook wel “due dilligence” genoemd of afgekort tot “DD”. Uiteraard wordt het due dilligence proces begeleid door Take 5.

 • 15
  Onderhandelingen koopovereenkomst

  Wanneer het boekenonderzoek is voltooid is de verkoop in principe definitief, tenzij er onregelmatigheden zijn aangetroffen ten opzichte van de vooraf benoemde situatie of de gepresenteerde cijfers. Doordat de koper jouw bedrijf nu als geen ander kent, zal er vaak onderhandelt worden over genaamde garanties, de zaken waar jij voor in moet staat bij en na de transactie. Vaak wordt er bijvoorbeeld afgesproken dat de verkoper instaat voor garantieclaims over de periode voor de deal. Afhankelijk van de garantiebepalingen die de koper eist, kun je samen met jouw adviseur beslissen al dan niet met de koper in zee te gaan.

 • 16
  Keuze definitieve koper

  Wanneer de onderhandelingen over de koopovereenkomst zijn voltooid kun je definitief kiezen om met een koper verder te gaan, tenzij er sprake is van exclusiviteit. Wanneer er overeenstemming tussen beide partijen bereikt kan worden, is er sprake van een definitieve deal. Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden, gaat jouw overnameadviseur opnieuw in gesprek met de overige geïnteresseerde partijen, of starten we een nieuw zoektraject op.

 • 17
  Juridische overdracht

  Als laatste formaliteit in het overnameproces zullen de aandelen in jouw bedrijf via de notaris worden overgedragen aan de kopende partij. Take 5 zorgt ervoor dat alle juridische documenten in orde zijn.

 • 19
  Integratie en overdracht

  Wanneer je bedrijf verkocht is, dien je vaak nog een overdracht te verzorgen voor de kopende partij. Hierover worden afspraken gemaakt in de letter of intent of de definitieve koopovereenkomst. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en jouw wensen, kan Take 5 ook een gedeelte van de overdracht voor haar rekening nemen.

Take 5 is onder andere aangesloten bij...

Aangesloten bij Dealsuite | Take 5
Aangesloten bij Brookz | Take 5
Aangesloten bij MKBase | Take 5
Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht

Klaar om je bedrijf te verkopen?

Maak vrijblijvend kennis met onze experts