Stappenplan bedrijf overnemen

Met de unieke stapsgewijze aanpak van Take 5 weet je altijd precies waar je aan toe bent in het aankoopproces. Zo voorkomen we samen dat we veel tijd verliezen en kosten maken, als de kans op een concrete overname nog niet concreet is.
Je hebt na elke stap de keuze of je al dan niet verder wilt gaan met het proces.
Je weet vooraf precies wat het aankooptraject je gaat kosten.
Wanneer je voor een kostenvariant met succesfee kiest, betaal je de grootste kostenpost voor onze hulp pas als je bedrijf ook daadwerkelijk is verkocht.
Stopt het traject? Ongeacht de reden betaal je alleen de kosten voor de stappen die we al doorlopen hebben.
Verloop van het overnameproces
Maak kennis met onze specialisten
Stappenplan bedrijf verkopen

Search

Wanneer je een bedrijf gaat aankopen, heb je een duidelijk beeld voor ogen van wat voor soort onderneming je graag wenst over te nemen, zodat je je doelen kunt bereiken. Door het opstellen van een overnameprofiel kunnen wij volgens onze unieke formule zoeken naar het perfecte bedrijf om over te nemen.
We bekijken samen met jou en op basis van onze ervaring welke tactiek en welk plan van aanpak het beste is om je gewenste doel te bereiken. Later baseren we hier het profiel op van het ideale overnamebedrijf op. We bekijken ook de marktsituatie binnen de markt waarin jij opereert en op basis daarvan kijken we of er aanpassingen gemaakt moeten worden aan ons standaard proces.
Op basis van de doelen die je wilt bereiken stellen we een profiel op van het ideale overnamebedrijf inclusief de gewenste omvang, structuur van de overname, maximaal overnamebedrag en financieringsmogelijkheden. Dit aankoopprofiel gebruiken we om actief op zoek te gaan naar bedrijven om over te nemen.
Door onze specialisatie op het gebied van bedrijfsovernames heeft Take 5 een groot netwerk met bedrijven die te koop staan, zowel anoniem als openbaar. We benaderen altijd eerst ons eigen netwerk volgens onze unieke formule. Op deze manier zoeken we gericht én kan de overname hierdoor vaak sneller verlopen dan wanneer we buiten ons netwerk moeten zoeken.
We gaan binnen onze eigen unieke formule actief op zoek naar maximaal 20 mogelijke geïnteresseerden buiten ons netwerk voor jouw bedrijf en benaderen deze partijen.
Afhankelijk van de eerdere zoekresultaten bepalen we of je zoekvraag al dan niet anoniem gepubliceerd wordt op diverse online marktplaatsen voor bedrijfsovernames. Wanneer we je bedrijf plaatsen, publiceren we het zodanig dat het praktisch onmogelijk is om de advertentie terug te herleiden naar jouw bedrijf, waardoor je anonimiteit gewaarborgd blijft. Afhankelijk van jouw bedrijf kiezen we de meest geschikte online marktplaatsen.
We bepalen samen of de verwachtingen die je hebt over het overnameproces en onderneming die je wilt overnemen haalbaar zijn. Zo kun je een weloverwogen beslissing maken om al dan niet verder te gaan met het overnameproces.

Aan het einde van de 1e fase van het aankoopproces:

  • Weet je welke bedrijven je allemaal zou kunnen overnemen.
  • Kies je doorgaans een bedrijf om verder mee te onderhandelen in de rest van het overnameproces.
  • Weet je wat onze verwachtingen zijn voor het verdere verloop van het proces

Onderhandelen

Wanneer je weet welk bedrijf je mogelijk gaat overnemen, wil je je verder verdiepen in deze onderneming. Je licht samen met ons de onderneming door op financieel, operationeel en juridisch vlak zodat je de onderneming precies begrijpt voor we starten met de onderhandelingen. Tijdens de onderhandelingen proberen we het maximale uit het proces te halen om tot de best mogelijke overname te komen.
We gaan namens jou in gesprek met mogelijk over te nemen partijen en stellen op een gepast moment een ontmoeting met jou als ondernemer voor. Daarna gaan we namens jou verder in onderhandeling met deze partijen. We bestuderen de beschikbaar gestelde informatiememoranda welke de basis vormt van eventuele verdere besprekingen. We kijken voor jou naar de aantrekkelijkheid van het bedrijf, maken een waardebepaling, kijken welke prognoses het bedrijf heeft en hoe realistisch die zijn en of er eventuele bijzondere zaken zijn uit de info waarbij we jouw propositie en gewenste profiel niet uit het oog verliezen.

Op basis van onze kennismaking, onderhandeling en analyse met de partijen en jouw rol daarbij, bepalen we nu of we met een van de partijen verder willen gaan, al dan niet met exclusiviteit. Meestal wordt er op dit moment exclusief gegaan. Dit betekent dat je als koper de gesprekken met andere mogelijke targets moet pauzeren en mag de verkoper niet ook nog met andere geïnteresseerden praten totdat er een definitieve deal is, of de deal met de exclusieve partij definitief niet door gaat. Voor deze exclusiviteitsperiode wordt altijd een maximale tijdsduur afgesproken, zodat het proces niet onnodig lang duurt.

We maken een analyse van de onderneming die je beoogd te gaan overnemen, zodat we tijdens het onderhandelingsproces en alle gesprekken hiertoe een duidelijk beeld hebben van de situatie waarin de over te nemen onderneming verkeert.

Wanneer we met jou geconcludeerd hebben dat het bedrijf geschikt is om over te nemen en overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voor jou belangrijke voorwaarden rondom de verkoop, dan stellen we een voorlopig koopcontract op. Dit wordt doorgaans de “letter of intent” genoemd, of afgekort tot “LOI”. Nadat de letter of intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen die zoals afgesproken in de LOI kunnen leiden tot het afzien van de deal.
Nadat de letter of intent is ondertekend, vindt het boekenonderzoek plaats. Jij als kopende partij hebt de gelegenheid om bij de verkopende partij onderzoek te doen naar eventuele onregelmatigheden. Wanneer jij onregelmatigheden vindt, staat in de letter of intent benoemd wat hiervan de gevolgen zijn. Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. Een boekenonderzoek wordt ook wel “due dilligence” genoemd of afgekort tot “DD”. Uiteraard wordt het due dilligence proces begeleid door Take 5.

Aan het einde van de 2e fase van het aankoopproces:

  • Is doorgaans vrijwel zeker welk bedrijf je gaat overnemen.
  • Weet je tegen welke voorwaarden de overname gaat gebeuren.
  • Heb je het boekenonderzoek doorlopen, waardoor je eventuele risico’s die gemoeid gaan met de overname in kaart hebt.

Overdracht

In de laatste fase van het aankoopproces wordt de definitieve koopovereenkomst opgesteld en vind de juridische overdracht van het aankoopproces plaats om tot afronding van het proces te komen.
Wanneer het boekenonderzoek is voltooid is de verkoop in principe definitief, tenzij er onregelmatigheden zijn aangetroffen ten opzichte van de vooraf benoemde situatie of de gepresenteerde cijfers. Doordat jij het over te nemen bedrijf nu als geen ander kent, zal er vaak onderhandelt worden over zogenaamde garanties, de zaken waar de verkopende partij voor in moet staat bij en na de transactie en die potentiele risico’s die na de aankoop kunnen ontstaan. Vaak wordt er bijvoorbeeld afgesproken dat de verkoper instaat voor garantieclaims over de periode voor de deal of voor eventuele fiscale claims die betrekking hebben op de periode voordat je de nieuwe eigenaar werd. Afhankelijk van de garantiebepalingen die jij eist, kan de verkopende partij eventueel beslissen nog af te zien van de deal.
Als laatste formaliteit in het overnameproces zullen de aandelen via de notaris worden overgedragen aan jou, zodat je formeel ook eigenaar wordt van de gekochte onderneming. Take 5 zorgt ervoor dat alle juridische documenten in orde zijn.
  • Aan het einde van de 3e fase is de aankoop afgerond.