Een bedrijf overnemen, hoe werkt dat?

Wanneer je een bedrijf wilt overnemen is dit een belangrijke stap in het bestaan van je leven als ondernemer en wil je graag precies weten waar je aan toe bent. Daarom leggen we je graag precies uit hoe de overname van een bedrijf doorgaans verloopt.

Onze maatwerk aanpak per traject

Onderstaand stappenplan geeft een goed beeld van hoe de overname van een bedrijf doorgaans zal verlopen. Wanneer je Take 5 de overname van een bedrijf laat begeleiden, hanteren we echter altijd een maatwerk aanpak per situatie. Onze ervaren overnameadviseurs passen het standaard stappenplan waar nodig aan op jouw bedrijf, de kenmerken van het soort bedrijf wat je wilt overnemen en de markt waarin je opereert. Dit doen we met maar één doel, het maximale uit het overnametraject halen, voor jou!

Standaard stappenplan bedrijf overnemen

 • 1
  Afstemmen van het beste plan van aanpak

  We bekijken samen met jou en op basis van onze ervaring welke tactiek en welk plan van aanpak het beste is om je gewenste doel te bereiken. Later baseren we hier het profiel op van het ideale overnamebedrijf op. We bekijken ook de marktsituatie binnen de markt waarin jij opereert en op basis daarvan kijken we of er aanpassingen gemaakt moeten worden aan ons standaard proces.

 • 2
  Opstellen aankoopprofiel

  Op basis van de doelen die je wilt bereiken stellen we een profiel op van het ideale overnamebedrijf inclusief de gewenste omvang, structuur van de overname, maximaal overnamebedrag en financieringsmogelijkheden. Dit aankoopprofiel gebruiken we om actief op zoek te gaan naar bedrijven om over te nemen.

 • 3
  Netwerk search

  Door onze specialisatie op het gebied van bedrijfsovernames heeft Take 5 een groot netwerk met bedrijven die te koop staan, zowel anoniem als openbaar. We benaderen altijd eerst ons eigen netwerk volgens onze unieke formule. Op deze manier zoeken we gericht én kan de overname hierdoor vaak sneller verlopen dan wanneer we buiten ons netwerk moeten zoeken.

 • 4
  Analyse netwerk search

  We hebben ons netwerk ingezet om te kijken of we bedrijven kennen die te koop staan en voldoen aan jouw criteria. Op basis van de uitkomsten van deze zoektocht maken we de balans op. Hebben we al voldoende kandidaten om concreet mee in gesprek te gaan, of moeten we ook buiten ons netwerk gaan zoeken?

 • 5
  Actieve search

  We gaan binnen onze eigen unieke formule actief op zoek naar maximaal 20 mogelijke geïnteresseerden buiten ons netwerk voor jouw bedrijf en benaderen deze partijen.

 • 6
  Plaatsing online marktplaatsen

  Afhankelijk van de eerdere zoekresultaten bepalen we of je zoekvraag al dan niet anoniem gepubliceerd wordt op diverse online marktplaatsen voor bedrijfsovernames. Wanneer we je bedrijf plaatsen, publiceren we het zodanig dat het praktisch onmogelijk is om de advertentie terug te herleiden naar jouw bedrijf, waardoor je anonimiteit gewaarborgd blijft. Afhankelijk van jouw bedrijf kiezen we de meest geschikte online marktplaatsen.

 • 7
  Bemiddeling en onderhandeling

  We gaan namens jou in gesprek met mogelijk over te nemen partijen en stellen op een gepast moment een ontmoeting met jou als ondernemer voor. Daarna gaan we namens jou verder in onderhandeling met deze partijen. We bestuderen de beschikbaar gestelde informatiememoranda welke de basis vormt van eventuele verdere besprekingen. We kijken voor jou naar de aantrekkelijkheid van het bedrijf, maken een waardebepaling, kijken welke prognoses het bedrijf heeft en hoe realistisch die zijn en of er eventuele bijzondere zaken zijn uit de info waarbij we jouw propositie en gewenste profiel niet uit het oog verliezen.

 • 8
  Keuze en eventuele exclusiviteit

  Op basis van onze kennismaking, onderhandeling en analyse met de partijen en jouw rol daarbij, bepalen we nu of we met een van de partijen verder wil gaan, al dan niet met exclusiviteit. Meestal wordt er op dit moment exclusief gegaan. Dit betekent dat je als koper de gesprekken met andere mogelijke targets moet pauzeren en mag de verkoper niet ook nog met andere geïnteresseerden praten totdat er een definitieve deal is, of de deal met de exclusieve partij definitief niet door gaat. Voor deze exclusiviteitsperiode wordt altijd een maximale tijdsduur afgesproken, zodat het proces niet onnodig lang duurt. Zo ja, dan stellen we een voorlopige koopovereenkomst op.

 • 9
  Voorlopige koopovereenkomst

  Wanneer we met jou geconcludeerd hebben dat het bedrijf geschikt is om over te nemen en overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voor jou belangrijke voorwaarden rondom de verkoop, dan stellen we een voorlopig koopcontract op. Dit wordt doorgaans de “letter of intent” genoemd, of afgekort tot “LOI”. Nadat de letter of intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen die zoals afgesproken in de LOI kunnen leiden tot het afzien van de deal.

 • 10
  Boekenonderzoek

  Nadat de letter of intent is ondertekend, vindt het boekenonderzoek plaats. Jij als kopende partij hebt de gelegenheid om bij de verkopende partij onderzoek te doen naar eventuele onregelmatigheden. Wanneer jij onregelmatigheden vindt, staat in de letter of intent benoemd wat hiervan de gevolgen zijn. Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. Een boekenonderzoek wordt ook wel “due dilligence” genoemd of afgekort tot “DD”. Uiteraard wordt het due dilligence proces begeleid door Take 5.

 • 11
  Onderhandelingen koopovereenkomst

  Wanneer het boekenonderzoek is voltooid is de verkoop in principe definitief, tenzij er onregelmatigheden zijn aangetroffen ten opzichte van de vooraf benoemde situatie of de gepresenteerde cijfers. Doordat jij het over te nemen bedrijf nu als geen ander kent, zal er vaak onderhandelt worden over zogenaamde garanties, de zaken waar de verkopende partij voor in moet staat bij en na de transactie en die potentiele risico’s die na de aankoop kunnen ontstaan. Vaak wordt er bijvoorbeeld afgesproken dat de verkoper instaat voor garantieclaims over de periode voor de deal of voor eventuele fiscale claims die betrekking hebben op de periode voordat je de nieuwe eigenaar werd. Afhankelijk van de garantiebepalingen die jij eist, kan de verkopende partij eventueel beslissen nog af te zien van de deal.

 • 12
  Keuze definitieve koper

  Wanneer de onderhandelingen over de koopovereenkomst zijn voltooid, kan de deal met de verkoper gesloten worden en worden er praktische afspraken gemaakt over hoe de uiteindelijke overdracht zal plaatsvinden. .
  Wanneer er uiteindelijk geen overeenstemming bereikt kan worden, dan bekijk je samen met jouw overnameadviseur de overige interesse partijen en ga je opnieuw in gesprek, of starten we een nieuw zoektraject op.

 • 13
  Juridische overdracht

  Als laatste formaliteit in het overnameproces zullen de aandelen via de notaris worden overgedragen aan jou, zodat je formeel ook eigenaar wordt van de gekochte onderneming. Take 5 zorgt ervoor dat alle juridische documenten in orde zijn.

 • 14
  Integratie en overdracht

  Wanneer jij een bedrijf gekocht hebt, dient de verkopende partij vaak nog een overdracht te verzorgen voor jou, zodat je stap-voor-stap het bedrijf wat je hebt aangekocht leert kennen en in contact komt met alle belangrijke relaties van dit bedrijf. Hierover worden afspraken gemaakt in de letter of intent of de definitieve koopovereenkomst. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en jouw wensen, kan Take 5 ook je ook begeleiden bij deze integratie en overdracht. Als je bijvoorbeeld het aangekochte bedrijf wil laten samensmelten met jouw eigen bedrijf, dan is een goede integratie van cruciaal belang om de voordelen van samen sterker te zijn, optimaal te benutten

Take 5 is onder andere aangesloten bij...

Aangesloten bij Dealsuite | Take 5
Aangesloten bij Brookz | Take 5
Aangesloten bij MKBase | Take 5
Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht

Sparren over het overnemen van een bedrijf?

Maak vrijblijvend kennis met onze experts in bedrijfsovernames en ontdek wat we voor je kunnen betekenen.