Fiscale waardebepaling

Wanneer er een fiscale waardebepaling gedaan wordt, wordt deze opgesteld voor fiscale doeleinden, dus om te gebruiken wanneer er belasting afgerekend moet worden over de waarde van een onderneming of bij een meningsverschil met de Belastingdienst.

Een fiscale waardebepaling wordt vaak toegepast bij de een bedrijfsoverdracht tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen. De verkoopprijs staat dan vaak al vast omdat deze in overleg tussen de ouders en kinderen is bepaald. De waardebepaling is alleen noodzakelijk om te weten over welk bedrag de kinderen bijvoorbeeld schenkingsbelasting moeten betalen, welk gedeelte onder de BOR-regeling kan worden ondergebracht en welk gedeelte werkelijk betaald moet worden door de overnemende partij. Prijs-opdrijvende-factoren – zoals twee strategische overnamepartijen die elkaar overbieden om de onderneming te mogen overnemen – worden bij een fiscale waardebepaling buiten beschouwing gelaten.

 

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.