Waardebepalingsmethode

De waarde van een bedrijf kan op meerdere manieren worden bepaald. Dit noem je een waardebepalingsmethode. In dit artikel leggen we je de verschillende mogelijkheden waarop een waardebepaling kan plaatsvinden.  Welke manier van waardebepaling het meest geschikt is, hangt van het type bedrijf en de markt waarin het bedrijf opereert.

Een waardebepalingsmethode wordt ook wel waarderingsmethode van de aandelen genoemd.

De waarde van een onderneming kan heden ten dage bepaalt worden op een van de volgende manieren:

Een bedrijf verkopen is specialistenwerk en wanneer je bedrijf een bepaalde waarde heeft, betekent niet dat je deze waarde ook kunt verkrijgen bij een eventuele verkoop. De specialisten van Take 5 helpen je bij het verkopen van je bedrijf en het maximale te halen uit de bedrijfsovername.

 

Johan heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van bedrijfswaarderingen en is gecertificeerd business valuator. Daarnaast begeleidt Johan binnen Take 5 de financieringstrajecten rondom bedrijfsovernames.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.