Business valuator

Een business valuator is een specialist in de waardebepaling van bedrijven. Iedereen die de titel business valuator voert, moet daartoe een speciale opleiding hebben gevolgd. Hierdoor ben je gegarandeerd van een transparante, zorgvuldige en betrouwbare waardebepaling van je bedrijf.

Meerdere adviseurs van Take 5 zijn business valuator en daardoor een expert in de waardebepaling van een bedrijf. De waardebepalingen van bedrijven door business valautors kunnen voor meerdere doeleinden ingezet worden, zowel in het geval van een bedrijfsovername, maar ook in het geval van een zakelijk conflict, juridisch conflict, echtscheiding, erfenis of failissement.

 

Johan heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van bedrijfswaarderingen en is gecertificeerd business valuator. Daarnaast begeleidt Johan binnen Take 5 de financieringstrajecten rondom bedrijfsovernames.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.