Business valuator

Een business valuator is een specialist in de waardebepaling van bedrijven. Iedereen die de titel business valuator voert, moet daartoe een speciale opleiding hebben gevolgd. Hierdoor ben je gegarandeerd van een transparante, zorgvuldige en betrouwbare waardebepaling van je bedrijf. De waarde van een bedrijf kan op meerdere manieren worden bepaald. Welke manier van waardebepaling het meest geschikt is, hangt af van de keuze van de business valuator op basis van zijn expertise.

Business valuation voor bedrijven

De waarde van een onderneming kan heden ten dage bepaalt worden op een van de volgende manieren:

Een business valuator kiest de juiste waardebepalingsmethode

Elk bedrijf is op een andere manier georganiseerd, zowel in praktisch opzicht maar ook op financieel gebied. Sommige ondernemingen hebben een erg grote voorraad. Het werkkapitaal zit dan in de voorraad en staat in dergelijke situaties dan meestal niet op de bankrekening. In zo’n situatie is een andere waardebepalingsmethode passend dan voor een dienstverlenend consultancybedrijf zonder voorraden, maar waarbij wel de maandelijkse loonkosten veel hoger zijn omdat de verkoop van goederen bijdraagt aan de omzet, maar juist de uren van de medewerkers. Omdat verschillende waardebepalingsmethoden en grote impact kunnen hebben op de daadwerkelijke uitkomst van de waardering en daardoor dus grote gevolgen hebben voor een eventuele beslissing rondom bedrijfsovernames is het kiezen van de juiste waardebepalingsmethode werk voor specialisten: het werk van de business valuator. 

Automatische business valuation op basis van discounted cash flow

Er zijn diverse automatische tools beschikbaar waarmee je op basis van enkele cijfers tot een business valuation van een onderneming kunt komen. Deze tools gebruiken vaak alleen de discounts cash flow methode en zijn daarmee dus niet geschikt voor elk type onderneming of elke sector.

Een bedrijf verkopen is specialistenwerk en wanneer je bedrijf een bepaalde waarde heeft, betekent niet dat je deze waarde ook kunt verkrijgen bij een eventuele verkoop. De specialisten van Take 5 helpen je bij het verkopen van je bedrijf en het maximale te halen uit de bedrijfsovername.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.