Discounted cash flow waardebepalingsmethode

Bij de discounted cash flow waardebepalingsmethode wordt uitgegaan van de toekomstige verwachte kasstromen binnen een onderneming. Onder toekomstige verwachte kasstromen worden de liquide middelen verstaan die jaarlijks beschikbaar komen binnen de onderneming om aflossingen over een financiering te doen of die beschikbaar zijn om dividenduitkering te kunnen doen.

Binnen de discounted cash flow methode heeft de hoogte van de winst geen invloed op de waarde van de onderneming, er wordt immers gekeken naar de beschikbare kasstromen.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.