Rentabiliteitsmethode voor waardebepaling

Wanneer de waarde van een onderneming wordt bepaald op basis van de rentabiliteitsmethode wordt er uitgegaan van de meest recente nettowinst , waarbij al rekening is gehouden met eventuele rentelasten en de winstbelasting/VPB.

Deze meest recente nettowinst wordt gebruikt om toekomstige winsten te voorspellen en op basis hiervan de waarde van de onderneming te berekenen. Binnen de rentabiliteitsmethode wordt er dus uitgegaan van het uitgangspunt dat de onderneming in de toekomst even succesvol en winstgevend zal blijven.

Een variant op de rentabiliteitsmethode voor waardebepaling is de verbeterde rentabiliteitsmethode.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.