EBITDA is een afkorting voor Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. Vertaalt in het Nederlands betekent dit dus Winst voor aftrek van Rente, Belastingen, Afschrijvingen en Afboekingen.

Om de EBITDA te berekenen begin je met de nettowinst van je onderneming en tel je hierbij de rentelasten, belastingen, afschrijvingen en eventuele afboekingen op.

Wanneer je te maken krijgt met investeringsmaatschappijen zullen zij de EBITDA van een onderneming gebruiken om de waarde van een bedrijf te bepalen, omdat het de inkomsten laat zien voordat een accountant en bepaalde financiële aftrekposten zijn genomen. Op deze manier kun je verschillende bedrijven goed met elkaar vergelijken.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak