Boekhoudkundige waardebepalingsmethode

Wanneer de waarde van een onderneming aan de hand van de boekhoudkundige waardebepalingsmethode wordt berekend, wordt de waarde van alle passiva die niet bij het eigen vermogen behoren van de onderneming afgetrokken van de waarde van alle activa. Op deze manier wordt de waarde van de onderneming bepaalt.

Boekhoudkundige waardebepalingsmethode

Het nadelige van de boekhoudkundige waardebepalingsmethode is dat er alleen wordt gekeken naar de balanspositie van de onderneming en dat er geen andere aspecten worden meegenomen in de berekening. Omdat deze waardebepalingsmethode niet kijkt naar bijvoorbeeld de marktpositie van de onderneming en de winstgevendheid, maakt Take 5 bij haar waardebepalingen geen gebruik van deze waardebepalingsmethode.

Andere benamingen

Deze waardebepalingsmethode wordt ook wel intrinsieke waardebepalingsmethode genoemd.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.