Activa-passiva-transactie

Bij een activa-passiva-transactie wordt de BV zelf niet verkocht, alleen alle rechten en plichten en alles wat specifiek beschreven staat in de verkoopovereenkomst.

Vergelijk het met de verkoop van een paar schoenen, je verkoopt beide schoenen inclusief verpakking en inclusief veters. Een activa-passiva-transactie hoeft niet per se via de notaris te verkopen, dit is afhankelijk van uit welke elementen de transactie bestaat.

Het tegenovergestelde van een activa-passiva-transactie is een aandelentransactie, waarbij je de onderneming als geheel verkoopt.

Afhankelijk van de voorkeuren van zowel de verkopende als de kopende partij, de risico’s binnen de onderneming en de uitvoering van de transactie moeten de voordelen en nadelen van een aandelentransactie en activa-passiva-transactie zorgvuldig worden afgewogen.

 

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.