Activa-passiva transactie

Bij een activa-passiva-transactie wordt de BV zelf niet verkocht, alleen alle rechten, plichten en activa en passiva die specifiek beschreven staan in de verkoopovereenkomst.

Voorbeeld activa-passiva transactie

Vergelijk het met de verkoop van een paar schoenen, je verkoopt beide schoenen maar zonder veters. Je hebt immers in de verkoopovereenkomst beschreven dat het alleen om beide schoenen gaat, zonder veters en zonder verpakking en verdere toebehoren. Het tegenovergestelde van een dergelijke is een aandelentransactie, waarbij je de onderneming als geheel verkoopt. In het voorbeeld van het paar schoenen zou je dan de schoenendoos verkopen met alles wat daarin zit, dus beide schoenen inclusief veters. Bij een een aandelentransactie kun je hier verder niet voor kiezen en verder niets specificeren, alles wat in de doos zit, valt onder de transactie. Bij een activa-passiva transactie kun je alles wat je wilt overnemen los benoemen.

Transactie via de notaris

Een dergelijke transactie hoeft niet per se via de notaris te verkopen, dit is afhankelijk van uit welke elementen de transactie bestaat. Een aandelentransactie dient echter altijd via de notaris te verlopen.

Voor elk type transactie kies je?

Afhankelijk van de voorkeuren van zowel de verkopende als de kopende partij, de risico’s binnen de onderneming en de uitvoering van de transactie moeten de voordelen en nadelen van een aandelentransactie en activa-passiva-transactie zorgvuldig worden afgewogen. Regelmatig komt het bij bedrijfsovernames voor dat er in een BV-structuur een of meerdere elementen zitten die niet aantrekkelijk zijn om over te nemen, of zelfs een risico vormen voor de overnemende partij. Denk aan garantieverplichtingen uit het verleden of een pensioenvoorziening van de oude eigenaar. In dergelijke gevallen is het voor beide partijen vaak onaantrekkelijk om te kiezen voor een aandelentransactie, omdat het risico wat de koper loopt vaak verrekent wordt in de verkoopprijs. In een dergelijke situatie kun je beter niet kiezen voor een aandelentransactie.

Wanneer er sprake is van een te verkopen onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (dus bijvoorbeeld een eenmanszaak of een VOF) is dit altijd een activa-passiva transactie.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.