Kan ik mijn ZZP-onderneming verkopen?

Het staat altijd ter discussie of een ZZP-bedrijf wel of niet verkoopbaar is. Er zijn altijd meerdere voor- en nadelen. Soms wordt gezegd dat het bedrijf volledig afhankelijk is van de aanwezigheid van de ondernemer, maar vaak wordt er ook gezegd dat dit niet per se waar hoeft te zijn. Hoe zit dit nou precies?

Waarde

Over het algemeen draait het bij bedrijfsovernames om waarde. En dan niet per definitie waarde uitgedrukt in geld, maar ook toegevoegde waarde die de onderneming creëert of aan haar klanten biedt. Dit geldt in de basis voor ondernemingen van elke grootte. Het is echter van essentieel belang dat deze waarde overduidelijk is en niet slechts afhankelijk is van de aanwezigheid van een specifieke persoon.

Tijdige overdracht

Het is dus van essentieel belang dat de toegevoegde waarde van de onderneming niet gekoppeld is aan de aanwezigheid van een specifieke persoon en bovendien overdraagbaar is. Dit betekent dat op het moment van een eventuele overdracht alle kennis en kunde niet louter in het hoofd van de ZZP-er mag zitten. Hiervoor moeten andere constructies worden opgetuigd. En dit laatste kost veel tijd. Begin dus vroeg genoeg met het voorbereiden op een dergelijke transactie.

Er kan gedacht worden aan een constructie waarbij de koper enkele jaren meeloopt met de verkoper. Zo kan de koper stapsgewijs de kennis en kunde tot zich nemen en de klanten leren kennen. Bovendien kunnen de klanten wennen aan de koper. Dit is vaak interessant voor beide partijen binnen de transactie, omdat volledig vanuit niets starten vaak lastig is. Door een dergelijke constructie kan je als ZZP-er een vliegende start maken. Als verkoper is het voordeel dat je vaak een hogere prijs voor je onderneming kunt krijgen door de gedegen overdracht.

Verkoop klantenbestand

Niet in alle beroepsgroepen is de geleidelijke overdracht van kennis en kunde mogelijk. Waar dit vaak zeer haalbaar is voor ontwerpers en IT-ers, is dit een stuk lastiger voor bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten, aangezien de kennis en kunde al aanwezig is door een specifieke opleiding of bepaalde ervaring. In dit geval zou je ervoor kunnen kiezen om het klantenbestand over te dragen en de kennis en kunde voor de uitvoering van de dienst aan de expertise van de koper over te laten.

Waar vind ik mijn koper?

Wanneer je je ZZP-onderneming wilt verkopen, moet je natuurlijk een koper vinden die je vaak zelf het beste kunt zoeken. Door de schaalgrootte van de onderneming is het namelijk belangrijk dat de koper jouw gedachtegoed grotendeels overneemt en klanten op vrijwel dezelfde manier kan bedienen als jij dat gewend bent.

Uiteraard kan een advieskantoor in bedrijfsovernames je hierin begeleiden, maar vaak wegen de kosten van een dergelijke volledige advisering niet op tegen de opbrengst. Daarom kun je het beste een groot deel van het verkoopproces zelf organiseren en alleen voor bepaalde onderdelen in het proces, zoals het opstellen van een juridische verkoopovereenkomst, een specialist raadplegen.

 

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.