Kan ik mijn ZZP-onderneming verkopen?

Maikel Brouwer

Maikel Brouwer

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Het staat altijd ter discussie of een ZZP onderneming wel of niet te verkopen is. Er zijn altijd meerdere voor- en nadelen. Soms wordt gezegd dat het bedrijf volledig afhankelijk is van de aanwezigheid van de ondernemer, maar vaak wordt er ook gezegd dat dit niet per se waar hoeft te zijn. Hoe zit dit nou precies?

Waarde bij verkopen van een ZZP onderneming

Over het algemeen draait het bij bedrijfsovernames om waarde. En dan niet per definitie waarde uitgedrukt in geld, maar ook toegevoegde waarde die de onderneming creëert of aan haar klanten biedt. Dit geldt in de basis voor ondernemingen van elke grootte. Het is echter van essentieel belang dat deze waarde overduidelijk is en niet slechts afhankelijk is van de aanwezigheid van een specifieke persoon.

Tijdige overdracht

Het is dus van essentieel belang dat de toegevoegde waarde van de onderneming niet gekoppeld is aan de aanwezigheid van een specifieke persoon en bovendien overdraagbaar is. Dit betekent dat op het moment van een eventuele overdracht alle kennis en kunde niet louter in het hoofd van de ZZP-er mag zitten. Hiervoor moeten andere constructies worden opgetuigd. En dit laatste kost veel tijd. Begin dus vroeg genoeg met het voorbereiden op een dergelijke transactie.

Er kan gedacht worden aan een constructie waarbij de koper enkele jaren meeloopt met de verkoper. Zo kan de koper stapsgewijs de kennis en kunde tot zich nemen en de klanten leren kennen. Bovendien kunnen de klanten wennen aan de koper. Dit is vaak interessant voor beide partijen binnen de transactie, omdat volledig vanuit niets starten vaak lastig is. Door een dergelijke constructie kan je als ZZP-er een vliegende start maken. Als verkoper is het voordeel dat je vaak een hogere prijs voor je onderneming kunt krijgen door de gedegen overdracht.

Verkoop klantenbestand

Niet in alle beroepsgroepen is de geleidelijke overdracht van kennis en kunde mogelijk. Waar dit vaak zeer haalbaar is voor ontwerpers en IT-ers, is dit een stuk lastiger voor bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten, aangezien de kennis en kunde al aanwezig is door een specifieke opleiding of bepaalde ervaring. In dit geval zou je ervoor kunnen kiezen om het klantenbestand over te dragen en de kennis en kunde voor de uitvoering van de dienst aan de expertise van de koper over te laten.

Waar vind ik mijn koper?

Wanneer je je ZZP onderneming wilt verkopen, moet je natuurlijk een koper vinden die je vaak zelf het beste kunt zoeken. Door de schaalgrootte van de onderneming is het namelijk belangrijk dat de koper jouw gedachtegoed grotendeels overneemt en klanten op vrijwel dezelfde manier kan bedienen als jij dat gewend bent.

Uiteraard kan een advieskantoor in bedrijfsovernames je hierin begeleiden, maar vaak wegen de kosten van een dergelijke volledige advisering niet op tegen de opbrengst. Daarom kun je het beste een groot deel van het verkoopproces zelf organiseren en alleen voor bepaalde onderdelen in het proces, zoals het opstellen van een juridische verkoopovereenkomst, een specialist raadplegen.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Onverkoopbare onderneming: voorraad liquidatie

In het steeds veranderende landschap van het bedrijfsleven bevinden bedrijven zich af en toe in uitdagende situaties waarin hun producten schijnbaar onverkoopbaar worden via traditionele kanalen. Wanneer u met een dergelijke hachelijke situatie wordt geconfronteerd, kan het verkennen van alternatieve manieren om activa te liquideren, zoals het online verkopen van de volledige inventaris of via gespecialiseerde veilingwebsites zoals ‘Troostwijk’, een haalbare oplossing zijn.

De intentieverklaring bij bedrijfsovernames

In het dynamische landschap van fusies en overnames speelt de intentieverklaring een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van bedrijfsovernames. Dit document dient als een formele aankondiging die de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde transactie schetst en de weg vrijmaakt voor onderhandelingen en due diligence.

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?