Aandelentransactie

Bij een aandelentransactie verkoop je de aandelen in het complete bedrijf, met alles wat daarbij behoort én alle rechten en plichten.

Vergelijk het met de verkoop van een paar schoenen, je verkoopt beide schoenen inclusief verpakking en inclusief veters. Een aandelentransactie verloopt altijd via de notaris.

Het tegenovergestelde van een aandelentransactie is een activa-passiva-transactie, waarbij je slechts delen van de onderneming verkoopt.

Afhankelijk van de voorkeuren van zowel de verkopende als de kopende partij, de risico’s binnen de onderneming en de uitvoering van de transactie moeten de voordelen en nadelen van een aandelentransactie en activa-passiva-transactie zorgvuldig worden afgewogen.

 

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.