Informatiememorandum

Bij een bedrijfsovername wordt er door een overnameadviseur doorgaans een zeer uitgebreid informatiepakket samengesteld over de te verkopen onderneming, wat een “Informatiememorandum” genoemd wordt. Een informatiememorandum wordt soms ook verkoopmemorandum genoemd, of afgekort tot “IM”.

Wanneer wordt het informatiememorandum verstrekt

Het informatiememorandum wordt na het ondertekenen van een vertrouwelijkheidsverklaring beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde partijen en vormt de basis van eventuele verdere besprekingen met de geïnteresseerden. Doorgaans wordt binnen het proces van een bedrijfsovername voorafgaand aan het verstrekken van het informatiememorandum eerst gesproken met de geïnteresseerde, zodat afgetast kan worden of men werkelijke koopintenties heeft. Aangezien het informatiememorandum veel vertrouwelijke informatie over de onderneming bevat, is het essentieel om dit alleen te verstrekken aan serieus geïnteresseerden met werkelijke koopintenties. Voorafgaand aan het verstrekken van het verkoopmemorandum kan middels een anonieme teaser minder vertrouwelijke informatie met een groter aantal geïnteresseerden worden gedeeld. 

Inhoud van het verkoopmemorandum

Een informatiememorandum bevat doorgaans de volgende onderdelen:

  • Bedrijfsstructuur van de te verkopen onderneming: zoals aandelenkapitaal, aandeelhouders en eventueel een beschrijving van de groepsstructuur
  • Beschrijving reden van verkoop
  • Gewenste structuur van de deal
  • Gewenste beschrijving van de verkoopprocedure
  • Beschrijving van de te verkopen onderneming: beschrijving bedrijfsactiviteiten, historie, toekomstvisie, unieke onderscheidende elementen ten opzichte van concurrenten, visie en doelstellingen van de onderneming, trendgevoeligheid
  • Organisatie: beschrijving organisatiestructuur inclusief afdelingen, functies, managementstructuur en beschrijving van eventuele CAO’s
  • Beschrijving van de markt waarin de onderneming opereert en eventuele huidige marktkansen
  • Financiële kengetallen: balans, winst- en verliesrekening, marktaandeel, omzetverdeling naar markt of product/marktcombinatie, verwachte omzet- en winstdoelstellingen voor de komende jaren
  • Beschrijving van eventuele synergiemogelijkheden na een overname
  • Eventueel de verkoopprijs/vraagprijs van de onderneming als de verkoopadviseur daarvoor kiest

Het nut van een verkoopmemorandum

Ondanks dat het opstellen van een verkoopmemorandum doorgaans een tijdrovende aangelegenheid is, is het verkoopmemorandum nuttig om kopers op een praktische en efficiënte manier te informeren. Doorgaans wordt de tijd die gemoeid gaat met het opstellen van het verkoopmemorandum dik terugverdiend in doordat geïnteresseerden op een snelle en effectieve manier hun informatievoorziening uit het verkoopmemorandum kunnen halen zonder dat hier inspanningen van de verkoper of diens adviseur meer gemoeid gaan.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.