Informatiememorandum

Bij een bedrijfsovername wordt er door een overnameadviseur doorgaans een zeer uitgebreid informatiepakket samengesteld over de te verkopen onderneming, wat een “Informatiememorandum” genoemd wordt.

Het informatiememorandum wordt na het ondertekenen van een vertrouwelijkheidsverklaring beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde partijen en vormt de basis van eventuele verdere besprekingen met de geïnteresseerden.

Een informatiememorandum bevat doorgaans de volgende onderdelen:

  • Bedrijfsstructuur van de te verkopen onderneming: zoals aandelenkapitaal, aandeelhouders en eventueel een beschrijving van de groepsstructuur
  • Beschrijving reden van verkoop
  • Gewenste structuur van de deal
  • Gewenste beschrijving van de verkoopprocedure
  • Beschrijving van de te verkopen onderneming: beschrijving bedrijfsactiviteiten, historie, toekomstvisie, unieke onderscheidende elementen ten opzichte van concurrenten, visie en doelstellingen van de onderneming, trendgevoeligheid
  • Organisatie: beschrijving organisatiestructuur inclusief afdelingen, functies, managementstructuur en beschrijving van eventuele CAO’s
  • Beschrijving van de markt waarin de onderneming opereert en eventuele huidige marktkansen
  • Financiële kengetallen: balans, winst- en verliesrekening, marktaandeel, omzetverdeling naar markt of product/marktcombinatie, verwachte omzet- en winstdoelstellingen voor de komende jaren
  • Beschrijving van eventuele synergiemogelijkheden na een overname
  • Verkoopprijs/vraagprijs van de onderneming
 

Ad is gespecialiseerd in het verkoopklaar maken van bedrijven en heeft veel MBI-kandidaten begeleid bij het vinden van een passend bedrijf om hun ondernemersdromen waar te maken.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.