UBO’s

UBO is de afkorting voor “ultimate beneficial owner”, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Take 5 is door de WWFT verplicht om de identiteit van alle UBO’s betrokken bij onze dienstverlening vast te stellen. Dit moet voor zowel voor UBO’s die op het vlak van eigendom betrokken zijn, maar ook voor personen welke door uiteindelijke zeggenschap een ultimate beneficial owner zijn.

Hieronder wordt toegelicht welke personen als UBO dienen te worden aangemerkt:

De UBO bij BV’s en NV’s

Voor B.V.’s en N.V.’s zijn de natuurlijke personen die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap een UBO, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.

Voor stichtingen en verenigingen

Voor stichtingen en verenigingen is de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

Voor VOF’s, maatschappen en CV’s

Bij VOF’s, maatschappen en CV’s zijn de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% een UBO, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

Waarom dit belangrijk is bij bedrijfsovernames

Take 5 dient vanuit de WWFT, de Wet ter voorkoming van Witwassen Financiering van Terrorisme een klantonderzoek te doen naar al haar opdrachtgevers die een opdracht betreffende bedrijfsovernames bij Take 5 neerleggen. Het klantonderzoek houdt in het kort in dat wij de identiteit van de klant vaststellen, moeten controleren en moeten vastleggen. Ook moeten we elke klant identificeren, door bijvoorbeeld het opvragen van een kopie van het legitimatiebewijs. Het klantonderzoek geldt bij bedrijfsovernames zowel voor de verkopende partij, maar ook voor de kopende partij. Het is voor ons niet toegestaan om onze diensten te leveren of te bemiddelen bij personen of bedrijven waarnaar niet eerst klantonderzoek is verricht.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.