UBO is de afkorting voor “ultimate beneficial owner”, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Take 5 is door de WWFT verplicht om de identiteit van alle UBO’s betrokken bij onze dienstverlening vast te stellen. Dit moet voor zowel voor UBO’s die op het vlak van eigendom betrokken zijn, maar ook voor personen welke door uiteindelijke zeggenschap UBO zijn.

Hieronder wordt toegelicht welke personen als UBO dienen te worden aangemerkt:

Bij BV’s en NV’s

Voor B.V.’s en N.V.’s zijn de natuurlijke personen die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap UBO, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.

Voor stichtingen en verenigingen

Voor stichtingen en verenigingen is de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging UBO, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

Voor VOF’s, maatschappen en CV’s

Bij VOF’s, maatschappen en CV’s zijn de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% UBO, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.