Een groot gedeelte van de waarde van een bedrijf kan precies worden berekend, zoals de waarde van de voorraad of de inrichting van een kantoor. De immateriële waarde van een bedrijf wordt vaak goodwill genoemd, zoals een sterke lokale naamsbekendheid, intellectueel eigendom of sterk vakmanschap onder het personeel. Wanneer je een boekhoudkundige waardebepalingsmethode gebruikt, moet je naast alle materiële bezittingen van de onderneming ook de immateriële waarde meerekenen in de waarde van de onderneming.

De mate waarin goodwill wordt meegerekend in de waardebepaling van de onderneming komt tot stand door de mate waarin de goodwill bijdraagt aan de winstgevendheid van een bedrijf. Een bedrijf kan veel goodwill hebben, maar zo lang dit niet bijdraagt tot meer winst, geeft dit geen meerwaarde in de waardebepaling.

Bij een bedrijfsovername wordt doorgaans alleen gekeken naar de goodwill die meegaat in de verkooptransactie. Wanneer de eigenaar van een accountantskantoor persoonlijk bijvoorbeeld lokaal een zeer goede naam heeft, mij deze persoon zijn accountantskantoor verkoopt (en daardoor zijn goede naam geen rol meer speelt in de verkochte onderneming) wordt de goodwill doorgaans niet meegerekend in de waardebepaling.

 

Johan heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van bedrijfswaarderingen en is gecertificeerd business valuator. Daarnaast begeleidt Johan binnen Take 5 de financieringstrajecten rondom bedrijfsovernames.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.