Goodwill

Een groot gedeelte van de waarde van een bedrijf kan precies worden berekend, zoals de waarde van de voorraad of de inrichting van een kantoor. De immateriële waarde van een bedrijf wordt vaak goodwill genoemd, zoals een sterke lokale naamsbekendheid, intellectueel eigendom of sterk vakmanschap onder het personeel. Wanneer je een boekhoudkundige waardebepalingsmethode gebruikt, moet je naast alle materiële bezittingen van de onderneming ook de immateriële waarde meerekenen in de waarde van de onderneming.

De mate waarin goodwill wordt meegerekend in de waardebepaling van de onderneming komt tot stand door de mate waarin het bedrag bijdraagt aan de winstgevendheid van een bedrijf. Een bedrijf kan veel goodwill hebben, maar zo lang dit niet bijdraagt tot meer winst, geeft dit geen meerwaarde in de waardebepaling.

Geeft het waarde aan de onderneming of de persoon als de ondernemer?

Bij een bedrijfsovername wordt doorgaans alleen gekeken naar de goodwill die meegaat in de verkooptransactie. Wanneer de eigenaar van een accountantskantoor persoonlijk bijvoorbeeld lokaal een zeer goede naam heeft, mij deze persoon zijn accountantskantoor verkoopt (en daardoor zijn goede naam geen rol meer speelt in de verkochte onderneming) wordt de goodwill doorgaans niet meegerekend in de waardebepaling.

Goodwill in relatie tot waarde

Bij de waardebepaling van het bedrijf heeft enkel ondernemingsgoodwill effect op de bepaling van de waarde. De waarde kan hiertoe oplopen doordat de naam, producten, eventuele intellectuele eigendommen of rechten en speciale recepturen mee gaan met de overname, omdat ze onlosmakelijk deel uitmaken van de onderneming. Een voorbeeld dat hier van toepassing is, is dat je een bakkerij verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Deze opvolger wil op dezelfde weg verder gaan met het speciale brood, dus daar moet hij voor betalen. Bij persoonlijke goodwill is dit niet het geval, het is immers nog maar de vraag of de koper van het bedrijf dezelfde kwaliteiten bezit als die jij hebt. Dit heeft dus geen gevolgen voor de prijs.

Betalingsafspraken rondom goodwill

Deze waarde biedt niet altijd de uitkomst die je verwacht. Als je er dan met de koper niet uitkomt over de de hoogte van het bedrag, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een earn-out regeling. De koper betaalt een deel van het bedrag meteen bij de overdracht en wanneer zij later door de inzet van de goodwill alsnog goede resultaten blijft behalen, krijgt de verkopende partij nog extra betaling over het niet afgerekende deel van de goodwill.

De goodwill loss waarderen

Binnen de waardebepaling van de meeste ondernemingen, maakt de goodwill deel uit van de totale waarde van de onderneming, omdat de “goodwill” immers benodigd is om de onderneming te kunnen voeren en het resultaat te kunnen behalen. Daartoe wordt de het principe doorgaans niet los gewaardeerd, maar meegenomen in de complete waardebepaling van de onderneming.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.