Earn-out

Bij een bedrijfsovername kunnen de kopende en verkopende partij ervoor kiezen om gebruik te maken van een earn-out. Bij een earn out regeling wordt een gedeelte van de verkoopprijs pas op een later moment betaalt wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Waarom kiezen voor een earn-out?

Er kan een vaste earn-out overeengekomen worden, waarbij een bepaald gedeelte van de overnamesom pas op een later moment betaald wordt, maar weliswaar vooraf al vast staat. Een dergelijke constructie wordt vaak toegepast wanneer er een financieringsgat overbrugt moet worden.

Earn out voorwaarden

Wanneer de kopende partij een variabele earn out regeling toepast, is het uiteindelijke verkoopbedrag afhankelijk van toekomstig bedrijfsresultaat. Hoe het toekomstige earn-out bedrag bepaalt wordt, wordt vooraf vastgelegd in de letter of intent en de koopovereenkomst. Zo weet je als verkopende partij precies onder welke voorwaarden je welk gedeelte van de verkoopprijs later al dan niet krijgt. Een variabele earn-out wordt vaak toepast in situaties waarbij de ondernemingsresultaten van de te verkopen onderneming nog niet lang bestending zijn, zoals bijvoorbeeld bij scale-ups of snelgroeiende ondernemingen.

Niet financiële voorwaarden

Soms kan een earn-out ook afhankelijk zijn van niet-financiële voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de oude eigenaar om te voorzien in een overdracht aan de nieuwe eigenaar. De oude eigenaar kan dan alleen aanspraak maken op de aanvullende bedragen wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan. De voorwaarden waaronder de earn-out al dan niet betaald wordt, worden vastgelegd in de letter of intent en de koopovereenkomst.

Voordelen en nadelen van een earn-out

Een earn-out kent voordelen een nadelen. Een nadeel is dat de uiteindelijke verkoopopbrengst afhankelijk is van resultaten die in de toekomst behaald moeten worden en het daardoor geen vast element binnen de verkoopopbrengst is. Een voordeel van een earn out regeling is doorgaans wel, dat wanneer de overeengekomen voorwaarden deels of volledig behaald worden, de totale verkoopopbrengst vaak hoger is dan wanneer er niet voor een earn out regeling werd gekozen als onderdeel van het arrangement.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.