Belasting rondom bedrijfsovernames

Wanneer je je bedrijf verkoopt of overneemt krijg je eventueel te maken met het betalen van belasting rondom bedrijfsovernames en de Belastingdienst. In dit artikel leggen we de mogelijke situaties uit, zodat je vooraf rekening kunt houden met een eventuele belastingplicht.

Met name bij bedrijfsovernames en overnamefinancieringen is het erg belangrijk vooraf al rekening te houden met een eventuele belastingverplichting, omdat de hoogte van de te betalen belasting dan inclusief moet zijn in de hoogte van de overnamefinanciering.

Mogelijke situaties betreffende het betalen van belasting rondom bedrijfsovernames

Situatie 1
  • Je verkoopt een bedrijf met rechtspersoonlijkheid
  • Je hebt naast het bedrijf wat je verkoopt nog een persoonlijke holding of een gelijkaardige constructie
  • De verkoopopbrengst van van het bedrijf wat je verkoopt blijft achter in je persoonlijke holding of een gelijkaardige constructie

Wanneer je een onderneming met rechtspersoonlijkheid verkoopt en de opbrengst daarvan in je persoonlijk holding laat staan of soortgelijk, valt de verkooptransactie van je werkmaatschappij onder de deelnemingsvrijstelling. Dit betekent dat je over deze transactie geen belasting betaald. Pas wanneer je de opbrengst uit je persoonlijke holding onttrekt naar privé, betaal je hierover belasting. Deze belasting heet dividendbelasting.

Situatie 2
  • Je verkoopt een bedrijf met rechtspersoonlijkheid
  • Je verkoopt de onderneming als natuurlijk persoon
  • Je verkoopt de onderneming vanuit je persoonlijke holding, maar verkoopt direct ook je persoonlijke holding, of een gelijkaardige constructie

Wanneer je een onderneming verkoopt en de opbrengst daarvan in je persoonlijk holding laat, valt de verkooptransactie van je werkmaatschappij onder de deelnemingsvrijstelling. Wanneer je ook je persoonlijke holding of gelijkaardig verkoopt, ontvang je zowel de opbrengst van de verkoop van je werkmaatschappij als persoonlijke holding als privé persoon. Je moet dan belasting betalen over de totale opbrengst. Deze belasting heet dividendbelasting. Wanneer dit tot de mogelijkheden behoort, is het dus belastingtechnisch aantrekkelijker om alleen je werkmaatschappij te verkopen.

Situatie 3
  • Je verkoopt een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, maatschap of VOF

Wanneer je een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid verkoopt, betaal je over de verkoopopbrengst altijd direct inkomstenbelasting als privépersoon.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.