Bedrijfsoverdracht derden

Wanneer je je onderneming verkoopt, kun je dit op meerdere manieren doen en aan meerdere partijen denken als mogelijke koper:

  • Je kunt je onderneming verkopen aan het bestaande management van je onderneming, een zogenaamde management-buy-out of afgekort MBO.
  • Je kunt je bedrijf verkopen of deels schenken aan een familielid, zoals je zoon of dochter.
  • Je kunt je bedrijf verkopen aan derden. Hierbij valt te denken aan:

Afhankelijk aan wat voor soort partij je je onderneming verkoopt, zal het proces er anders uit zien en zullen er andere zaken belangrijk zijn binnen het overname- en verkoopproces.

 

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.