MBO

Bij een MBO (dat is een afkorting voor management buy out) wordt een bedrijf deels of geheel overgenomen door het bestaande management. Dit kan een lid van het managementteam zijn, maar ook het complete management van een onderneming samen. Wanneer de huidige eigenaar het bedrijf wilt verlaten, maar er niet in slaagt om een plaatsvervanger of overnamekandidaat te vinden, komt een MBO voor en wordt de onderneming voortgezet door het bestaande management. Hierdoor kan opvolgingsproblematiek opgelost worden.

Een MBO kan in verschillende gevallen een mogelijkheid tot een bedrijfsverkopen vormen, zoals in de volgende gevallen:

  • Je kunt geen andere koper in de markt vinden waardoor eigenlijk de enige kopers die in aanmerking kunnen komen, je management leden zouden kunnen zijn.
  • Mogelijke kopers (derden) kennen een (te) hoog risicoprofiel toe aan jouw onderneming, waardoor zij een erg lage prijs voor je onderneming willen betalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in situaties waarin kennis of het personeelsbestand (bijvoorbeeld bij een adviesonderneming) een cruciale rol speelt in de mate waarin de onderneming succesvol kan voortbestaan. Omdat het bestaande management bekend is met deze gang van zaken zien zij dit hoogstwaarschijnlijk niet als een risico waardoor zij een geschikte koper zouden kunnen zijn.

Waardebepaling van het bedrijf

Een belangrijk aandachtspunt rondom dergelijke overnames is de waardering en financierbaarheid van de koopsom door de kopers. In de meeste gevallen wil je dat de MBO-kandidaten tenminste hetzelfde bedrag voor jouw onderneming betalen als dat de beste marktkoper dat gedaan zou hebben. De spagaat die dan echter regelmatig ontstaat, is dat de MBO kopers tegen een financieringsprobleem aanlopen en geen bedrag van die ordegrootte kunnen financieren en tevens het gevoel hebben zelf te hebben bijgedragen aan de (hogere) waarde van de onderneming waardoor een marktconforme prijs voor deze personen vaak niet gerechtvaardigd voelt. 

Een MBO traject voorbereiden

Denk je er al langer over na om te stoppen over enkele jaren, maar voorzie je dan een opvolgingsprobleem? Weet je bijvoorbeeld nu al dat jouw onderneming niet geschikt is om te verkopen aan strategische kopers of investeerders, door de aard van de activiteiten of het bedrijf? Denk er dan eens over na om nu al een MBO voor te bereiden, door bijvoorbeeld bestaande medewerkers tijdens hun dienstverband op te leiden en zo klaar te stomen voor een management buy out.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.