Wat gebeurt er met mijn personeel als ik mijn bedrijf ter overname ga aanbieden?

Personeel is vaak een van de meest waardevolle onderdelen van een onderneming en het is belangrijk om tijdens een overname zorgvuldig om te gaan met de wensen, rechten en plichten van het personeel van de te verkopen onderneming. Vaak is het zo dat er een koper veel aan is gelegen om de belangrijkste werknemers (met veel kennis en ervaring bijvoorbeeld) aan de onderneming gebonden te houden, maar er zijn ook situaties denkbaar dat de koper juist van (een deel van) het personeel van de over te nemen onderneming af wil. 

De eerste vraag om te beantwoorden is of de bedrijfsovername een aandelentransactie betreft of juist een activatransactie. In het geval van de aandelentransactie is de situatie met betrekking tot het personeel duidelijk: de koper neemt de volledige onderneming over en daarmee alle rechten en plichten, ook met betrekking tot het personeel. Zo behouden zij hun salaris, verlofdagen en alles wat er verder is afgesproken in hun oude arbeidscontract. Dat geldt ook voor zieke werknemers. Mocht er sprake zijn van een activatransactie is dit niet altijd duidelijk en zal per situatie moeten worden bekeken.

Voor zowel de aankopende partij als de verkopende partij is het niet makkelijk om afscheid te nemen van werknemers met een vaste aanstelling. Indien werknemers boventallig zijn, is het vanwege bedrijfseconomische redenen mogelijk om een ontslagprocedure in gang te zetten, maar dit zal of veel tijd kosten of duur zijn. Het kan dan verstandiger zijn om zelf pro-actief afspraken te maken met de betreffende werknemers over afvloeiing.

Take 5 kan u hierin voorzien van de juiste adviezen door met u te kijken naar de verschillende mogelijkheden. De expertise die hiervoor benodigd is hebben wij in huis en wij hebben al met verschillende cases hiermee te maken gehad. Mocht u dus vragen hebben of twijfelt u ergens over, aarzel niet en neem contact met mij op.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.