Wat gebeurt er met mijn personeel als ik mijn bedrijf ter overname ga aanbieden?

Henk de Jong

Henk de Jong

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Personeel is vaak een van de meest waardevolle onderdelen van een onderneming en het is belangrijk om tijdens een overname zorgvuldig om te gaan met de wensen, rechten en plichten van het personeel van de te verkopen onderneming. Vaak is het zo dat er een koper veel aan is gelegen om de belangrijkste werknemers (met veel kennis en ervaring bijvoorbeeld) aan de onderneming gebonden te houden, maar er zijn ook situaties denkbaar dat de koper juist van (een deel van) het personeel van de over te nemen onderneming af wil. 

Waar blijft het personeel na de overname?

De eerste vraag om te beantwoorden is of de bedrijfsovername een aandelentransactie betreft of juist een activatransactie. In het geval van de aandelentransactie is de situatie met betrekking tot het personeel duidelijk: de koper neemt de volledige onderneming over en daarmee alle rechten en plichten, ook met betrekking tot het personeel. Zo behouden zij hun salaris, verlofdagen en alles wat er verder is afgesproken in hun oude arbeidscontract. Dat geldt ook voor zieke werknemers. Mocht er sprake zijn van een activatransactie is dit niet altijd duidelijk en zal per situatie moeten worden bekeken.

Personeel met vaste aanstelling

Voor zowel de aankopende partij als de verkopende partij is het niet makkelijk om afscheid te nemen van werknemers met een vaste aanstelling. Indien werknemers boventallig zijn, is het vanwege bedrijfseconomische redenen mogelijk om een ontslagprocedure in gang te zetten, maar dit zal of veel tijd kosten of duur zijn. Het kan dan verstandiger zijn om zelf pro-actief afspraken te maken met de betreffende werknemers over afvloeiing.

Advies op maat

Take 5 kan u hierin voorzien van de juiste adviezen door met u te kijken naar de verschillende mogelijkheden. De expertise die hiervoor benodigd is hebben wij in huis en wij hebben al met verschillende cases hiermee te maken gehad. Mocht u dus vragen hebben of twijfelt u ergens over, aarzel niet en neem contact met mij op.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Onverkoopbare onderneming: voorraad liquidatie

In het steeds veranderende landschap van het bedrijfsleven bevinden bedrijven zich af en toe in uitdagende situaties waarin hun producten schijnbaar onverkoopbaar worden via traditionele kanalen. Wanneer u met een dergelijke hachelijke situatie wordt geconfronteerd, kan het verkennen van alternatieve manieren om activa te liquideren, zoals het online verkopen van de volledige inventaris of via gespecialiseerde veilingwebsites zoals ‘Troostwijk’, een haalbare oplossing zijn.

De intentieverklaring bij bedrijfsovernames

In het dynamische landschap van fusies en overnames speelt de intentieverklaring een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van bedrijfsovernames. Dit document dient als een formele aankondiging die de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde transactie schetst en de weg vrijmaakt voor onderhandelingen en due diligence.

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?