Een termsheet: wat is het én wat erin staat

Henk de Jong

Henk de Jong

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

In een termsheet leggen de koper en verkoper hun intentie en afspraken vast rondom een bedrijfsovername. Een termsheet wordt ook vaak een letter of intent, LOI of voorlopige koopovereenkomst genoemd.

Waarom is een termsheet belangrijk bij een bedrijfsovername?

Wanneer de koper en verkoper het eens zijn geworden over de voorgenomen deal en een aantal basisafspraken met elkaar gemaakt hebben, willen zij doorgaans de koop vastleggen. Dit geeft beide partijen duidelijkheid en een vorm van zekerheid. Vaak wordt er in de termsheet ook exclusiviteit afgesproken. De verkoper geeft de koper dan een bepaalde termijn om de koop definitief af te wikkelen en beloofd niet met andere kopers te onderhandelen gedurende deze termijn. Er wordt in een dergelijk stadium gekozen voor een voorlopige koopovereenkomst, omdat doorgaans alle details rondom de transactie nog niet 100% duidelijk zijn en er daardoor geen definitieve koopovereenkomst kan worden opgesteld. 

Wat staat erin?

Een termsheet moet zowel de koper als de verkoper duidelijkheid geven rondom de meest basale voorwaarden van de deal, daarom worden doorgaans minimaal de volgende elementen opgenomen:

 • de intentie van beide partijen
 • welke partijen tot een overeenkomst komen: welke natuurlijke personen of welke rechtspersonen met welke vertegenwoordigers
 • het proces en stappenplan wat beide partijen wensen te doorlopen om tot een definitieve overeenkomst te komen
 • wat er precies wordt verkocht
 • het geschatte tijdsverloop rondom de transactie
 • de voorlopige verkoopprijs
 • alle zaken waarover beide partijen het inmiddels eens zijn geworden en welke bekend zijn
 • alle zaken waarover beide partijen het nog niet eens zijn of waar onduidelijkheid over is en derhalve nog worden uitgediept of onderzocht
 • eventuele ontbindende voorwaarden
 • hoe het boekenonderzoek gaat verlopen en in welke mate dit een ontbindende voorwaarde vormt
 • wie welke kosten betaalt wanneer de transactie niet doorgaat

Wie maakt de termsheet bij een bedrijfsovername?

De termsheet kan zowel worden opgesteld door de verkopende als de kopende partij. Ongeacht wie de termsheet opmaakt, doet de wederpartij er altijd verstandig aan om de termsheet zorgvuldig te laten controleren door een vakkundige specialist. 

Niet elke termsheet is hetzelfde en daarom is het raadzaam altijd per transactie een termsheet te laten opstellen, welke recht doet aan de belangrijkste elementen in die specifieke transactie. 

Wil je meer weten over een termsheet of heb je hulp nodig bij een bedrijfsovername? Onze specialisten staan voor je klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op of plan direct een afspraak om te sparren met een van onze adviseurs.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Onverkoopbare onderneming: voorraad liquidatie

In het steeds veranderende landschap van het bedrijfsleven bevinden bedrijven zich af en toe in uitdagende situaties waarin hun producten schijnbaar onverkoopbaar worden via traditionele kanalen. Wanneer u met een dergelijke hachelijke situatie wordt geconfronteerd, kan het verkennen van alternatieve manieren om activa te liquideren, zoals het online verkopen van de volledige inventaris of via gespecialiseerde veilingwebsites zoals ‘Troostwijk’, een haalbare oplossing zijn.

De intentieverklaring bij bedrijfsovernames

In het dynamische landschap van fusies en overnames speelt de intentieverklaring een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van bedrijfsovernames. Dit document dient als een formele aankondiging die de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde transactie schetst en de weg vrijmaakt voor onderhandelingen en due diligence.

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?