Letter of intent

Wanneer er een geschikte overnamekandidaat is gevonden en de verkopende en kopende partij overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop wordt een letter of intent opgesteld, soms ook afgekort tot LOI. Soms wordt hier ook de term voorlopige koopovereenkomst voor gebruikt.

Wanneer sluit je een letter of intent?

Nadat geïnteresseerden partijen alle informatie hebben ontvangen over een onderneming geven zij vaak aan of er daadwerkelijke interesse is om een onderneming over te nemen. Normaal gesproken starten hierna de onderhandelingen en worden de onderhandeling afgesloten met een termsheet, een korte opsomming van alle zaken die tijdens de onderhandelingen zijn besproken. Denk aan de overnamesom, doorlooptijd van het proces, eventueel voorbehoud van het verkrijgen van financiering en de rol van de ondernemer na de overnametransactie. Wanneer alle zaken op de termsheet akkoord zijn, wordt de termsheet doorgaans omgezet in een letter of intent.

De rol van de letter of intent tijdens de due diligence

Nadat het contract is getekend, start doorgaans het due diligence proces. Zo kan er tijdens het boekenonderzoek gerefereerd worden naar hetgeen wat in de overeenkomst werd afgesproken en kunnen eventuele gevonden onregelmatigheden getoetst worden met de voorwaarden die eerder werden afgesproken.

Wat staat er doorgaans in?

In het document worden doorgaans alle elementaire afspraken rondom de overname vastgelegd. Denk aan de koopprijs, wijze en termijn waarop de koopprijs betaalt wordt, hoe de overdracht eruit ziet en afspraken betreffende eventuele garanties.

Definitieve koopovereenkomst

Indien er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden en de afgesproken ontbindende voorwaarden niet in werking treden, is de bedrijfsovername definitief en kan de letter of intent worden omgezet in een definitieve koopovereenkomst. Indien er tijdens de due diligence wel onregelmatigheden worden aangetrokken, staat in de letter of intent benoemd hoe daarmee omgegaan moet worden. Zo zullen kleine onregelmatigheden doorgaans niet het afbreken van de transactie tot gevolg hebben, terwijl dat bij grote onregelmatigheden wel het geval kan zijn.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.