WACC

De term Weighted Average Cost of Capital of WACC verwijst naar een belangrijke financiële maatstaf die bedrijven gebruiken om de kosten te berekenen die gepaard gaan met het aantrekken van kapitaal voor hun activiteiten. Het is een cruciaal concept in financieel management en helpt bedrijven bij het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot investeringen, financiering en groei.

De WACC weerspiegelt de gemiddelde kosten van zowel schuldkapitaal als eigen vermogen die een bedrijf gebruikt om zijn bedrijfsactiviteiten te financieren. Deze kosten omvatten zowel de rente die aan schuldeisers moet worden betaald als het verwachte rendement voor de eigenaars van het bedrijf, de aandeelhouders.

Het is “gewogen” omdat het rekening houdt met het aandeel van elk type kapitaal in de totale financieringsstructuur van het bedrijf. De WACC-formule houdt rekening met het rendement op schuld en het rendement op eigen vermogen, waarbij elk gewogen wordt op basis van hun respectieve marktwaarde of boekwaarde. Dit weerspiegelt de relatieve risico’s en kosten die verband houden met schuld en eigen vermogen.

Waarvoor de WACC gebruikt wordt

De WACC wordt gebruikt bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van investeringsprojecten of bedrijfsovernames. Als de verwachte opbrengst van een project hoger is dan de WACC, kan dit project als winstgevend worden beschouwd. Anders kan het bedrijf beter van het project afzien.

Inzetten als benchmarking instrument

Bovendien dient de WACC als een benchmark voor het vaststellen van de minimale rendementseis voor investeerders. Het stelt bedrijven in staat om te beoordelen of ze voldoende rendement genereren om hun kapitaalverschaffers tevreden te stellen.

De WACC is dus een cruciaal instrument voor financieel management in bedrijven, omdat het helpt bij het optimaliseren van de kapitaalstructuur en het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot investeringen en financiering. Het is een essentiële financiële parameter waarmee bedrijven hun kosten en rendementen kunnen balanceren en streven naar duurzame groei en winstgevendheid.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.