Wanneer een bedrijfsovername heeft plaatsgevonden tussen twee concurrerende bedrijven worden er na de bedrijfsovername vaak synergievoordelen gezocht.  Hierdoor kunnen de voormalige losse opererende ondernemingen hun krachten bundelen en samen nóg sterker worden.

Om dit voor elkaar te krijgen moeten de bedrijven geïntegreerd worden, waardoor bijvoorbeeld twee voormalig los opererende afdelingen “boekhouding” één grote efficiënte afdeling boekhouding worden, welke voor de samengevoegde onderneming optimaal én efficiënt ingezet kan worden. In sommige gevallen zal een afdeling boekhouding volstaan en moet de tweede afdeling boekhouding gesaneerd worden. Dergelijke veranderen worden vaak eerst vastgelegd in een integratieplan, waarbij bepaalde voordelen en nadelen tegen elkaar gewogen kunnen worden.

Het doel van een optimale integratie is om de opbrengsten van beide ondernemingen te vergroten en de kosten door optimale samenvoeging te verlagen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Het samenvoegen van alle werkprocessen uit beide bedrijven en deze optimaal samenvoegen, of alleen de beste variant van elk werkproces gebruiken in beide ondernemingen.
  • Hoe kan ik het beste functies schrappen, herindelen of sociale plannen opstellen om medewerkers te ontslaan?
  • Hoe kan ik continuïteit voor de medewerkers realiseren en hen vertrouwen in het proces laten houden?
  • Hoe behoud ik het “wij” gevoel gedurende de integratie en hoe kan ik medewerkers uit de voormalig twee losse bedrijven één team laten vormen?
  • Welke keuzes moet ik maken voor de IT-systemen en hoe kan ik deze optimaal samenvoegen?

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak