Integratie

Wanneer een bedrijfsovername heeft plaatsgevonden tussen twee concurrerende bedrijven worden er na de bedrijfsovername vaak synergievoordelen gezocht.  Hierdoor kunnen de voormalige losse opererende ondernemingen hun krachten bundelen en samen nóg sterker worden en bepaalde financiële voordelen behalen. Dit wordt integratie of post M&A integration genoemd.

Krachten van meerdere bedrijven bundelen

Om de beoogde voordelen voor elkaar te krijgen moeten de bedrijven geïntegreerd worden, waardoor bijvoorbeeld twee voormalig los opererende afdelingen “boekhouding” nu één grote efficiënte afdeling “boekhouding” worden, welke voor de samengevoegde onderneming optimaal én efficiënt ingezet kan worden en beide voorheen los opererende teams samen gaan functioneren. In sommige gevallen zal een afdeling boekhouding volstaan en moet de tweede afdeling boekhouding gesaneerd worden. Dergelijke veranderen worden vaak eerst vastgelegd in een integratieplan, waarbij bepaalde voordelen en nadelen tegen elkaar gewogen kunnen worden. Nadat dit integratieplan dan is goedgekeurd worden, wordt het plan gefaseerd uitgevoerd.

Doel van een integratie

Het doel van een optimale integratie is om de opbrengsten van beide ondernemingen te vergroten en de kosten door optimale samenvoeging te verlagen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Het samenvoegen van alle werkprocessen uit beide bedrijven en deze optimaal samenvoegen, of alleen de beste variant van elk werkproces gebruiken in beide ondernemingen.
  • Hoe kan ik het beste functies schrappen, herindelen of sociale plannen opstellen om medewerkers te ontslaan?
  • Welke keuzes moet ik maken voor de IT-systemen en hoe kan ik deze optimaal samenvoegen?
  • Twee losse productielocaties samenvoegen of sterk gelijkende producten uit het assortiment nemen en alleen de best presterende variant in de nieuwe samengevoegde onderneming blijven aanbieden

Een integratie is vaak complex, doordat de rol van medewerkers veranderen die voorheen hun functie jarenlang op een bepaalde manier en in een bepaalde vorm hebben uitgevoerd. Het is daarom belangrijk om de medewerkers te betrekken in het proces en hen vertrouwen te laten houden in de integratie. Vaak strekt het daarom tot de aanbeveling dat het “wij” gevoel gedurende de integratie voorop staat zodat de medewerkers uit de voormalig twee losse bedrijven één team zullen vormen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.