Angel investor

Een angel investor is een privé-persoon die als investeerder in een onderneming waarin deze persoon gelooft, investeert. Een angel investor wordt ook wel een business angel genoemd.

Wat is een angel investor?

Doorgaans is een angel investor een ervaren ondernemer met een verleden in een hoge functie in het bedrijfsleven. Deze persoon heeft vanuit zijn arbeidsbetrekkingen in het verleden een groot vermogen opgebouwd en een angel investor investeert dit zelfstandig (dus zonder tussenkomst van een investeringsmaatschappij of private equity partij) in een onderneming. Naast het doen van een financiële investering in een onderneming, biedt een business angel doorgaans ook zijn ervaring, advies of zijn netwerk aan als meerwaarde voor de ondernemer.

Risicoprofiel

Angel investors kijken anders dan investeringsmaatschappijen of private equity partijen naar ondernemingen. Doordat deze personen hun privé vermogen investeren kijken zij doorgaans sterker naar het geloof in een onderneming, product of ondernemer dan een investeringsmaatschappij waarbij een zekere mate van gegarandeerd rendement belangrijker is. Wanneer voor een bepaalde onderneming het aantrekken van financiering vanuit een investeringsmaatschappij door een hoog risicoprofiel dus onmogelijk zou blijken, bieden angel investors doorgaans wel mogelijkheden. Dit komt omdat ze door ervaring in een bepaalde sector – waar zij doorgaans ook in investeren – het risico beter kunnen inschatten. En daarbij komt dat ze doorgaans ook nauw betrokken zijn bij onderneming als adviseur en daardoor strak vinger aan de pols kunnen houden.

Een business angel vinden

In Nederland zijn er verschillende netwerk van angel investors welke regelmatig ook actief zijn op diverse online platforms. In totaal zijn er zo’n 1500 Nederlandse business angels bekend. Take 5 heeft een groot netwerk van gerichte en actieve angel investors.

Een angel investor overtuigen

Wanneer je een angel investor wilt overtuigen van jouw onderneming is een zeer goede onderbouwing van jouw business case absoluut noodzakelijk De adviseurs van Take 5 zijn je hierbij graag van dienst. Daarnaast zal een business angel ook een match willen zien met het product, de markt of de ondernemer. Het is dus zeer belangrijk om passende business angel zeer gericht aan te benaderen. 

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.