Investeringsmaatschappijen en MKB-overnames: waarom het geen taboe meer is

Onder MKB-ondernemers kleven vaak vooroordelen aan het verkopen van hun onderneming aan een investeringsmaatschappij. Echter, aangezien investeringsmaatschappijen een steeds grotere rol spelen binnen MKB-overnames, is het tijd om veel van deze taboes te doorbreken.

Als paddenstoelen uit de grond

Waar voorheen slechts een paar handenvol grote investeringsmaatschappijen waren die alleen investeerden in corporate ondernemingen, zijn er de laatste tientallen jaren steeds meer kleinere investeringsmaatschappijen ontstaan die zich richten op MKB-overnames. Dit komt deels doordat vermogende personen hun geld op een andere manier beleggen. Vroeger belegden zij vaak bij grootbanken, die op hun beurt weer investeerden in grote investeringsmaatschappijen, maar tegenwoordig beleggen veel personen hun geld direct in een kleiner investeringsvehikel waarmee zij feeling hebben. Zo zijn er veel kleinere investeringspartijen ontstaan waar veel kennis over één specifieke markt of branche gebundeld zit, gecombineerd met een aardige hoeveelheid vermogen. Deze investeringsmaatschappijen stappen vaak in bij MKB-ondernemingen.

Groeipotentie

Investeringsmaatschappijen streven naar rendement op hun investeringen na overnames. Dit gaat vaak gepaard met de groei van de overgenomen bedrijven. Om deze reden tonen investeringsmaatschappijen interesse in ondernemingen met sterke groeimogelijkheden, die kunnen voortkomen uit zowel uitbreiding als diversificatie van het aangekochte bedrijf.

Buy and build

Investeerders tonen ook steeds meer belangstelling voor ‘buy and build’-processen, waarbij ze eerst een grote onderneming binnen een bepaalde sector aankopen en vervolgens uitbreiden door de aankoop van meerdere kleinere ondernemingen en deze samenvoegen. Dit levert vooral bij ondernemingen met veel operationele activiteiten vaak eenvoudig een hoger rendement op. Bovendien biedt dit kansen aan kleine ondernemingen die bijvoorbeeld door een gebrek aan eigen groeipotentie nooit eerder waren overgenomen.

Management buy in

Een investeringsmaatschappij zal zich bezighouden met de ondernemingen die zij bezit, maar deze doorgaans niet zelf runnen. In plaats daarvan stellen zij een directie aan. Dit managementteam kan worden gevormd door de oorspronkelijke eigenaar van de onderneming die na de verkoop in dienst blijft, het bestaande management van de onderneming (vaak in combinatie met een management buy-out) of door het aantrekken van een externe kandidaat voor een management buy-in.

Taboes

Er kleven veel taboes aan het begrip “investeringsmaatschappij”. Dit komt voornamelijk door grote faillissementen de afgelopen tijd in de corporate wereld waarbij investeringsmaatschappijen de aangekochte onderneming leeg hebben getrokken en daarna bijna failliet en vol schulden hebben achtergelaten. Uiteraard zal dit gebeuren, maar dit soort excessen gebeuren weinig bij kleinere investeringsmaatschappijen die investeren in MKB-overnames.

Je bedrijf verkopen aan een investeerder? Take 5 staat voor je klaar

Ben jij als MKB-ondernemer op zoek naar groeimogelijkheden of overweeg je om je onderneming te verkopen? Dan is het tijd om de vooroordelen over investeringsmaatschappijen aan de kant te zetten. Kleine investeringsmaatschappijen die zich richten op MKB-overnames bieden veel kennis en vermogen. Investeerders hebben interesse in ondernemingen met groeipotentieel en ‘buy and build’-processen, wat kansen biedt voor kleine ondernemingen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met de overnamespecialisten van Take 5.

 

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.