Inzoomen op opvolgingsproblematiek

Ad van Poelje

Ad van Poelje

Ad is gespecialiseerd in het verkoopklaar maken van bedrijven en heeft veel MBI-kandidaten begeleid bij het vinden van een passend bedrijf om hun ondernemersdromen waar te maken.

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Binnen een onderneming kunnen er verschillende typen opvolgingsproblematiek aan de orde zijn. Deze problemen kunnen directe opvolgingsproblemen zijn of opvolgingsproblemen die ontstaan door pensionering of verkoop. 

Directe opvolgingsproblematiek

Directe opvolgingsproblemen kunnen betrekking hebben op het overlijden van een ondernemer, de langdurige ziekte van een ondernemer of er zijn andere ongeregeldheden die zich langer voordoen waardoor er direct een opvolger nodig is binnen een onderneming. De continuïteit van de onderneming zou anders geschaad worden. Directe opvolgingsproblemen zijn problemen die doorgaans meteen moeten worden opgelost, bijvoorbeeld door het inschakelen van een interim-manager.

Niet-directe opvolgingsproblematiek

Wanneer opvolgingsproblemen echter ontstaan door een voorgenomen pensionering van een ondernemer, is er doorgaans wat meer tijd om alles rondom de opvolging beter te organiseren en rekening te houden met mogelijke consequenties rondom bepaalde richting keuzes. Met de volgende zaken moet rekening worden gehouden bij een bedrijfsopvolging probleem indien hiertoe de gelegenheid bestaat:

Fiscaliteit

Elke ondernemer en onderneming betaalt belasting. Bij opvolgingskwesties moet men voornamelijk denken aan fiscale constructies die een impact kunnen hebben op toekomstige belastingaangiften, de aanslag op het belastbaar inkomen, de samenstelling van personeelsbelasting en dergelijke. Door fiscaal advies in te winnen en een gunstige fiscale organisatiestructuur en overdracht voor te bereiden, kan men belastingvoordeel genieten.

Erfrecht

Hierin is volgens de wet vastgesteld op welke wijze erfenissen worden afgewikkeld, ook wanneer er eventueel een of meerdere ondernemingen binnen de erfenis vallen.

Financieringsproblematiek

Ook dient er gelet te worden op de financiering rondom het over te nemen bedrijf bij een overname. Hierbij mag men ook zeker niet vergeten aandacht te schenken aan de financieringen die de over te nemen onderneming reeds heeft en welke voorwaarden er gelden voor aflossing en verlengingen van deze reeds afgesloten financieringen.

Herstructurering

Alvorens een onderneming over te nemen of te verkopen kan men een herstructurering overwegen, waardoor er bepaalde financiële voordelen behaald kunnen worden. Een herstructurering kent echter ook risico’s. Het is dan ook raadzaam om advies in te winnen alvorens een herstructurering door te voeren wanneer je voornemens bent je onderneming te verkopen.

Waardebepaling van de bedrijf

Bij niet-directie opvolgingsproblematiek willen ondernemers doorgaans een zo hoog mogelijke koopsom ontvangen voor hun onderneming. Niet alleen door het kiezen van een juiste waardebepalingsmethode, het laten uitvoeren van een correcte waardering door een professional, maar ook het tijdig starten met uitgebreide financiële analyses kan de waarde van een onderneming doen stijgen. Het is dan ook raadzaam om tijdig advies in te winnen van een financieel expert om de financiële situatie van de onderneming zo te vormen en te presenteren, dat dit voor een waardebepaling gunstig is.

Het mag duidelijk zijn dat de meeste opvolgingsproblemen buiten het normale werkterrein vallen van de ondernemer en dat een adviseur hierin uitkomst kan bieden. De specialisten van Take 5 helpen je graag verder, neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Onverkoopbare onderneming: voorraad liquidatie

In het steeds veranderende landschap van het bedrijfsleven bevinden bedrijven zich af en toe in uitdagende situaties waarin hun producten schijnbaar onverkoopbaar worden via traditionele kanalen. Wanneer u met een dergelijke hachelijke situatie wordt geconfronteerd, kan het verkennen van alternatieve manieren om activa te liquideren, zoals het online verkopen van de volledige inventaris of via gespecialiseerde veilingwebsites zoals ‘Troostwijk’, een haalbare oplossing zijn.

De intentieverklaring bij bedrijfsovernames

In het dynamische landschap van fusies en overnames speelt de intentieverklaring een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van bedrijfsovernames. Dit document dient als een formele aankondiging die de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde transactie schetst en de weg vrijmaakt voor onderhandelingen en due diligence.

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?