Bedrijf verkopen: hoeveel belasting moet ik betalen?

Je bedrijf verkopen of een bedrijf overnemen? Ook dan krijg je te maken met het betalen van eventuele belasting. Dit wordt soms ook wel fiscaal afrekenen genoemd. Hoe dit precies in zijn werk gaat? Je leest er alles over in dit blog, zodat je vooraf op de hoogte bent van een eventuele belastingverplichting rondom een overname.

Dit blog is tot stand gekomen samen met onze partner Caps Nobel Accountants & Belastingadviseurs.

 

Je bedrijf verkopen

Wanneer je je bedrijf verkoopt valt dit in veel gevallen waarschijnlijk grotendeels onder de  deelnemingsvrijstelling. Hiermee wordt voorkomen dat winst die al eerder belast is binnen een andere organisatie van een holdingstructuur, niet nogmaals belast wordt bij de moedermaatschappij. Middels de volgende scenario’s leggen we je uit wat de deelnemingsvrijstelling al dan niet voor je betekent.

Je verkoopt een BV (of andere rechtspersoon) die onder een holding hangt die je (nog) niet verkoopt

In het geval wanneer je een BV, NV of andere rechtspersoon verkoopt – of aandelen daarin – die in eigendom is van een financiële holding of andere rechtspersoon, ontvang je de opbrengst vanuit de verkooptransactie in je holding of de betreffende rechtspersoon. Dit valt onder de deelnemingsvrijstelling en je betaalt dus geen belasting over de verkoopopbrengsten.

Pas wanneer je een deel van de opbrengst naar privé haalt – bijvoorbeeld middels een dividenduitkering – betaal je hierover belasting. Het strekt dus tot de aanbeveling om bij de verkoop van een werkmaatschappij, de financiële holding of groepsstructuur dus in stand te houden om niet direct over de volledige verkoopopbrengst belasting te moeten betalen.

Je verkoopt een BV (of andere rechtspersoon) die eigendom is van een privé persoon

Wanneer je je aandelen een BV of NV – of andere rechtspersoon – verkoopt als privépersoon, betaal je direct belasting over de opbrengsten. In dit geval betaal je hierover inkomstenbelasting als belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Deze zelfde situatie is van toepassing wanneer je een complete groepsstructuur zou verkopen, of bij verkoop van een werkmaatschappij, ook direct de holdingstructuur verkoopt of ontbindt.

Je verkoopt een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid

Wanneer je je eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of een andere ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid verkoopt, betaal je over de opbrengst hiervan direct belasting. In dit geval is de inkomstenbelasting van toepassing.

 

Een bedrijf overnemen

Wanneer je een bedrijf overneemt, of aankoopt, betaal je hierover doorgaans geen belasting.

 

Hoe zit het met onroerend goed?

Wanneer je je huis koopt betaal  je overdrachtsbelasting. Wanneer onroerend goed echter deel uitmaakt van een bedrijfsovername, is dit niet altijd het geval.

Het onroerend goed is onderdeel van de rechtspersoon die verkocht wordt

Wanneer de BV (of een andere rechtspersoon) die feitelijk verkocht wordt eigenaar is van het bedrijfspand, maakt het bedrijfspand deel uit van de bezittingen van de rechtspersoon. Bij een overname, verandert de eigenaar van het pand dus feitelijk niet, dit blijft de betreffende onderneming. In dit geval betaal je in de meeste gevallen geen overdrachtsbelasting over de waarde van het bedrijfspand.

Je koopt het bedrijfsonroerend goed van een andere vennootschap

Vaak is een bedrijfspand echter geen eigendom van een werkmaatschappij, maar doorgaans van de persoonlijke holding van de eigenaar van de onderneming. In dit geval wordt vaak alleen de werkmaatschappij verkocht en niet de persoonlijke holding. Wanneer in dit geval de overnemende partij ook het onroerend goed zou overnemen, verandert de feitelijke eigenaar van het bedrijfspand en dien je over de waarde van het pand wél overdrachtsbelasting te betalen.

 

Maatwerk

Gezien de impact van een eventuele belastingverplichting op een bedrijfsovername, is het raadzaam om hiertoe advies in te winnen van een specialist. Deze expert kan op basis van jouw persoonlijke situatie en bedrijfsstructuur de beste structuur van een eventuele overname opstellen. De overnamespecialisten van Take 5 en de fiscalisten van onze partner Caps Nobel zijn je hierbij graag van dienst.  Klik hier om direct een vrijblijvende afspraak in te plannen.

 

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.