Alles wat je moet weten over EBITDA

Lieve van der Graaf

Lieve van der Graaf

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Wellicht heb je al eens van de term EBITDA gehoord wanneer je je hebt georiënteerd op een bedrijfsovername, of wellicht heeft jouw accountant er weleens over gesproken. EBITDA is een financiële term die veel wordt gebruikt in zakelijke rapportages, maar wat betekent deze afkorting nu precies en wat kun je ermee? In dit blog duiken we dieper in de betekenis van het begrip EBITDA en leggen we uit waarom dit begrip van belang is als je een bedrijfsovername overweegt.

Wat is EBITDA?

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, wat in het Nederlands kan worden vertaald als winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Het is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de operationele winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen zonder de invloed van financiële factoren zoals rente, belastingen en afschrijvingen, en kan universeel worden gebruikt.

EBITDA berekenen

De formule om de EBITDA te berekenen luidt als volgt:

EBITDA = Bedrijfswinst voor belastingen en rentelasten + afschrijvingen + afboekingen

Laten we eens nader kijken naar deze componenten:

  1. Bedrijfswinst: Dit is het bedrag dat een bedrijf verdient met zijn kernactiviteiten, waarbij financiële elementen zoals rente en belastingen buiten beschouwing worden gelaten.
  2. Afschrijvingen: Afschrijvingen zijn kosten die worden toegekend aan de waardevermindering van activa, zoals machines, gebouwen en apparatuur, gedurende hun levensduur.
  3. Buitengewone afboekingen: Dit zijn uitzonderlijke kosten die niet tot de normale operationele activiteiten van een bedrijf behoren, zoals kosten als gevolg van natuurrampen, rechtszaken of herstructureringen.

Waarom is EBITDA zo belangrijk bij bedrijfsovernames?

De EBITDA is om verschillende redenen van belang:

  1. Vergelijkbaarheid: EBITDA maakt het mogelijk om de winstgevendheid van verschillende bedrijven binnen dezelfde sector te vergelijken, doordat het de invloed van financiële structuur en belastingen elimineert.
  2. Operationele prestaties: Het helpt bij het beoordelen van de operationele prestaties van een bedrijf, los van externe factoren. Dit kan nuttig zijn bij de analyse van bedrijven met verschillende belastingtarieven of financieringsstructuren.
  3. Waardering: EBITDA kan worden gebruikt in waarderingsmodellen, zoals de EBITDA-multiple-methode, om de waarde van een bedrijf te schatten. Dit is waardevol voor investeerders en financiële analisten.
  4. Kredietbeoordeling: Leners gebruiken vaak EBITDA om de operationele winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen en de kredietwaardigheid vast te stellen.

Beperkingen van EBITDA

Hoewel EBITDA een nuttige maatstaf is, heeft het ook zijn beperkingen. Het laat namelijk kosten buiten beschouwing die wel degelijk van invloed zijn op de financiële gezondheid van een bedrijf, zoals rente, belastingen en afschrijvingen.

Hier zijn enkele overwegingen:

  1. Schulden: EBITDA houdt geen rekening met de rentelasten van een bedrijf, wat belangrijk is voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de financiële stabiliteit en schuldenlast.
  2. Belastingen: Belastingen zijn een legitieme bedrijfskost, en het negeren ervan kan een vertekend beeld geven van de werkelijke winstgevendheid.
  3. Afschrijvingen: Ondanks het feit dat EBITDA afschrijvingen uitsluit, zijn deze kosten van belang voor het handhaven van activa en het berekenen van de werkelijke waardevermindering van activa.

De eindbalans

Het begrip EBITDA is dus een belangrijke financiële maatstaf die wordt gebruikt om de operationele winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen zonder rekening te houden met financiële en fiscale factoren. Het is een waardevol instrument voor investeerders, analisten en kredietverstrekkers om bedrijven te vergelijken en te waarderen. Toch is het essentieel om te onthouden dat EBITDA zijn beperkingen heeft en niet de enige maatstaf is om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen. Het moet altijd worden gebruikt in combinatie met andere financiële gegevens en analyses voor een vollediger beeld, maar het vormt wel een praktisch middel om zonder diepgaande analyse de financiële situatie van een onderneming in beeld te krijgen.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?

De waarde van vaste activa: meer dan cijfers alleen

In de wereld van bedrijfsovernames draait alles om de koopprijs van een onderneming. De uiteindelijke prijs die wordt betaald voor een bedrijf, wordt doorgaans gebaseerd op een zorgvuldige waardebepaling van een bedrijf. Er bestaan verschillende methoden om een bedrijf te waarderen. Deze methoden kunnen variëren per branche en zijn afhankelijk van de specifieke situatie. Echter, één aspect van de waarde die vaak onderbelicht blijft, is de waarde van de vaste activa.

Het verschil tussen een bedrijfsovername en fusie

In het bedrijfsleven wordt groei vaak bereikt door strategische beslissingen, zoals fusies en overnames. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, vertegenwoordigen ze verschillende methoden. Inzicht in de verschillen tussen een fusie en een overname is cruciaal voor bedrijven die door deze strategische beslissingen navigeren.