Right of first refusal

In zakelijke termen verwijst het concept van right of first refusal naar een overeenkomst tussen twee partijen waarin de ene partij het voorrecht heeft om als eerste te beslissen of ze een specifiek goed of een specifieke dienst wil kopen voordat het aan anderen wordt aangeboden. Dit wordt vaak ook ingezet rondom bedrijfsovernames waarbij dan een partij dit voorrecht heeft. Dit recht wordt vaak toegepast in situaties waarin vertrouwen en wederzijds begrip tussen de partijen van groot belang zijn, zoals bij bedrijfsovernames.

Right of first refusal rondom bedrijfsovernames

Het right of first refusal kan van toepassing zijn op verschillende zakelijke transacties en activa. Bijvoorbeeld, in de context van bedrijfsovernames, kan een aandeelhouder het recht van eerste weigering hebben, wat betekent dat voordat zijn aandelen aan externe investeerders worden aangeboden, hij de kans krijgt om deze aandelen te kopen volgens dezelfde voorwaarden als de externe aanbiedingen. Dit biedt de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn belang in het bedrijf te behouden.

Ook van toepassing op vastgoedtransacties

Dit recht kan ook relevant zijn bij vastgoedtransacties. Een verhuurder kan een huurder bijvoorbeeld het recht van eerste weigering geven wanneer hij besluit zijn eigendom te verkopen. Dit betekent dat voordat de verhuurder de woning aan andere potentiële kopers aanbiedt, de huurder de kans krijgt om het pand tegen dezelfde voorwaarden te kopen.

Het right of first refusal is bedoeld om de belangen van de partij met dit voorrecht te beschermen en tegelijkertijd een gevoel van vertrouwen en stabiliteit in de zakelijke relatie te bevorderen. Het zorgt ervoor dat de partij met dit recht niet overhaast hoeft te handelen en de tijd heeft om de transactie zorgvuldig te overwegen voordat ze beslissen om al dan niet te kopen. Het is een waardevol instrument om conflicten en onzekerheden in zakelijke transacties te verminderen, terwijl het de relaties tussen de betrokken partijen versterkt.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.