BOR-regeling

Wanneer je een bedrijf wilt overdragen aan iemand binnen je familie of een bedrijf erft kun je doorgaans gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR-regeling, bedrijfsopvolgingsfaciliteit of BOF genoemd. Hierdoor kun je een gedeelte van het ondernemingsvermogen belastingvrij verkrijgen.

Wanneer je een (gedeelte van) een onderneming krijgt of erft moet je over de waarde van de onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Wanneer je de onderneming na het verkrijgen of erven voortzet, kun je gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Hierdoor betaal je minder of geen belasting over de waarde van de onderneming.

Voorwaarden BOR-regeling (bedrijfsopvolgingsregeling)

Om gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) dient de verkrijger van de onderneming onder andere te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een “echte” onderneming waarin ook “echte” activiteiten plaatsvinden. Beleggingsondernemingen en bijvoorbeeld stamrecht-BV’s vallen dus buiten de BOR-regeling.
 • Wanneer je de onderneming verkrijgt door een erfenis moet de overledene minimaal 1 jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest.
 • Wanneer je de onderneming verkrijgt door een schenking moet de schenker minimaal 5 jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest.
 • Degene die de onderneming krijgt moet de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten en mag de aandelen gedurende 5 jaar niet verkopen. Wanneer de BOR-regeling is toegepast en de verkrijger niet gedurende deze 5 jaar aan deze voorwaarde blijft voldoen, moet de erf- of schenkbelasting alsnog met terugwerkende kracht worden betaald.

Waardebepaling voor de BOR-regeling (bedrijfsopvolgingsregeling)

Om te kunnen weten hoeveel je kunt besparen door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), moet je eerst de waarde van het bedrijf bepalen. Het is raadzaam hiervoor gebruik te maken van een specialist, zoals de business valuators van Take 5.

De Belastingdienst maakt binnen de BOR gebruik van twee soorten waarden:

 • Goingconcernwaarde: de waarde van de onderneming als samenhangend geheel, wanneer je deze als het ware gaat voortzetten
 • Liquidatiewaarde: de totale waarde van alle afzonderlijke bedrijfsmiddelen

De Belastingdienst waardeert je onderneming altijd op de hoogste waarde.

Belastingvrijstelling

In 2021 geldt er een vrijgesteld bedrag van € 1.084.851,-. Boven dit bedrag geldt een vrijstelling van 83%. Hoeveel vrijstelling je krijgt, is afhankelijk van welke situatie van toepassing is:

 • Goingconcernwaarde is maximaal € 1.084.851,- en is hoger dan liquidatiewaarde
  • Je krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde.
 • Goingconcernwaarde is maximaal € 1.084.851,- en is lager dan liquidatiewaarde
  • Je krijgt 100% vrijstelling over de liquidatiewaarde.
 • Goingconcernwaarde is meer dan € 1.084.851,- en is hoger dan liquidatiewaarde
  • Je krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot € 1.084.851,-
  • Je krijgt 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven € 1.084.851,-
 • Goingconcernwaarde is meer dan € 1.084.851,- en is lager dan liquidatiewaarde
  • Je krijgt 100% vrijstelling over het verschil tussen de goingconcernwaarde en de liquidatiewaarde.
  • Je krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot € 1.084.851,-
  • Je krijgt 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven € 1.084.851,-

Voorbeeld

Je hebt een klussenbedrijf en schenkt dit aan je zoon. Het bedrijf heeft een goingconcernwaarde van € 750.000,- en een liquidatiewaarde van € 1.500.000,-. Aangezien de goingconcernwaarde minder is dan het vrijgesteld bedrag van € 1.084.851,- en de goingconcernwaarde ook lager is dan de liquidatiewaarde, heeft je zoon recht op een vrijstelling van 100% van de liquidatiewaarde van € 1.500.000,-.

Betalingsuitstel BOR-regeling (bedrijfsopvolgingsregeling)

Wanneer je erf- of schenkbelasting moet betalen doordat je een bedrijf krijgt of erft, is het niet nodig om dit bedrag meteen te betalen. Je kunt hiervoor uitstel aanvragen en mag maximaal tien jaar doen over de betaling. Stop je toch gedurende de tien jaar met de onderneming? Dan moet je alsnog onmiddellijk betalen.

Meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling of heb je hulp nodig bij de overdracht van je bedrijf? Onze ervaren bedrijfsovernameadviseurs zijn je graag van dienst. Je kunt vrijblijvend met ons kennismaking om de mogelijkheden te bespreken.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.