Personeel overnemen bij een bedrijfsovername

Kevin Franken

Kevin Franken

Delen:

Op het moment dat je een bedrijf overneemt, dan neem je ook automatisch alle werknemers over. En dus ook hun onveranderde rechten en plichten. Wat komt er allemaal kijken bij het overnemen van personeel bij een bedrijfsovername? Je leest het in deze blog.

De gevolgen van een bedrijfsovername voor het personeel

Een bedrijf overnemen heeft een behoorlijke impact, niet alleen voor jou persoonlijk als ondernemer maar ook voor het personeel. Zowel personeel van jouw eigen bedrijf dat gefuseerd gaat worden alsook het nieuwe personeel wat overgenomen gaat worden. Er zijn echter ook een aantal zaken die wel gelijk blijven voor werknemers. Zo behouden zij namelijk hun salaris, verlofdagen en alles wat er verder is afgesproken in hun oude arbeidscontract. Dit geldt ook voor zieke medewerkers.

Alle rechten en plichten blijven behouden

De verkoop van een onderneming moet ruim van tevoren medegedeeld worden aan het personeel door de werkgever. Bovendien moet deze op tijd vertellen over de komst van nieuwe collega’s bij een fusie. Mogelijk moet je als ondernemer de ondernemingsraad, vakorganisaties en UWV betrekken bij de voorbereiding. Wel hangt dit af van de omvang en situatie van de overname. Het is dan ook aan te raden om hier op tijd advies over in te winnen bij een organisatie die gespecialiseerd is in overnames en bedrijfsfusies, zoals Take 5.

Tevens is het overnemen van personeel bij een bedrijfsovername geen keuze. Je hebt namelijk niet het recht om personeel te ontslaan, dit omdat nieuwe medewerkers al hun rechten en plichten behouden. Dit geldt voor zowel de primaire- als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Je mag niets wijzigen in hun arbeidsovereenkomsten of in de bestaande CAO. En de vorige eigenaar is nog één jaar medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst.

Wel zijn er uitzonderingen bij het overnemen van personeel, namelijk:

  • Je een bedrijf overneemt dat failliet is gegaan
  • De werkzaamheden van het bedrijf ingrijpend zijn veranderd
  • Het gaat om een aandelentransactie
  • Bedrijfsovername en zieke medewerkers
  • Zoals eerder toegelicht gelden er voor zieke werknemers geen uitzonderingen. Ook ziek personeel moet je overnemen inclusief alle bijbehorende verplichtingen. Dit houdt dus in dat het loon doorbetaald moet worden ten tijde van de ziekteperiode, je het risico op loonsancties overneemt van de vorige werkgever (bij een loonsanctie moet het loon bij ziekte langer doorbetaald worden. Het UWV legt een loonsanctie op als een werkgever zijn re-integratieverplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter niet nakomt) en je ook nog eigenrisicodrager wordt voor de WGA en de Ziektewet als de vorige werkgever dat ook was. Dit betekent dat je de uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf moet betalen.

Pensioen bij fusies en overnames

Heb je een eigen pensioenregeling? Dan hoef je de pensioenregeling van de vorige werkgever niet over te nemen en kun je nieuwe werknemers hierin onderbrengen. Ook hoef je de regeling niet over te nemen als:

  • In een CAO of andere regeling afspraken staan over de pensioenregeling.
  • Het bedrijf verplicht deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds. Nieuwe werknemers moeten hier dan ook aan deelnemen.
  • Nieuwe werknemers blijven recht houden op hun opgebouwde pensioen. Wel is het belangrijk om te controleren of de vorige werkgever de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten heeft betaald. Is dit niet zo? Dan kun je hier aansprakelijk voor worden gesteld.

Personeelsdossiers overnemen

Tot slot bestaat de mogelijkheid om personeelsdossiers over te nemen als deze aanwezig zijn. Let wel op de privacy van de medewerkers op het oog van de AVG-regels. Ook is het belangrijk om de overname te melden bij de belastingdienst.

Personeel overnemen bij een bedrijfsovername? Take 5 staat voor je klaar

Wil je meer informatie over bedrijfsovernames, personeel en andere facetten die van toepassing zijn bij een bedrijfsovername? Schroom dan niet en neem contact op met een bedrijfsovername specialist van Take 5! Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Voorkom verrassingen bij het verkopen van je eenmanszaak of VOF

In tegenstelling tot bij de verkoop van een BV, heeft de verkoop van een eenmanszaak of VOF direct invloed op de belastingheffing die je zult moeten betalen. Je dient namelijk vrijwel direct belasting te betalen over de verkoopprijs minus boekwaarde van de onderneming. Welke mogelijkheden heb je om belastingheffing te beperken of te voorkomen? Lees het in dit blog.

Een boekenonderzoek praktisch vormgeven

Vaak is de laatste stap van een overnameproces een zogenaamd boekenonderzoek – ook wel due diligence genoemd. Tijdens dit proces heeft de aankopende partij de gelegenheid diverse zaken te onderzoeken over de onderneming die zij aankopen. Veel ondernemers zien op tegen een dergelijk onderzoek, terwijl dit vaak eenvoudig praktisch vorm te geven is. Hoe, dat lees je in dit artikel.

10 redenen waarom je op jongere leeftijd kan overwegen je onderneming te verkopen

Het verkopen van een onderneming is een belangrijke en persoonlijke beslissing die niet lichtvaardig moet worden genomen. Vaak denkt men pas aan de verkoop wanneer de leeftijd om te stoppen met het ondernemerschap is bereikt, maar er zijn ook situaties waarin het verkopen van je onderneming op jongere leeftijd de beste beslissing kan zijn.