Een bedrijfsovername als tool voor internationale handel

Johan van den Berg

Johan van den Berg

Johan heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van bedrijfswaarderingen en is gecertificeerd business valuator. Daarnaast begeleidt Johan binnen Take 5 de financieringstrajecten rondom bedrijfsovernames.

Delen:

Direct een afspraak maken met een specialist

Plan direct een adviesgesprek in met deze specialist uit ons team om jouw vragen te bespreken.

Het ontwikkelen van buitenlandse handel is van groot belang voor een bedrijf. Een grotere afzetmarkt brengt namelijk vaak meerdere voordelen voor een onderneming. Deze benefits betreffen zowel de omzetzijde, als het gebied van kostenverlagingen. Denk hierbij aan nieuwe klanten, een grotere omloopsnelheid van de voorraad of verlaagde productiekosten per eenheid product. Een bedrijfsovername (internationaal) kan hierin veel kansen beiden.

Is een bedrijf wel voorbereid op een bedrijfsovername met een focus op internationaal?

Veel ondernemers, die op termijn hun bedrijf willen verkopen, vragen ons om advies. Wij onderzoeken dan altijd of bedrijven eigenlijk wel verkoopklaar zijn. Bedrijven met een bloeiende internationale handelsportefeuille hebben doorgaans een grotere aantrekkelijkheid voor kopers.

Dit hangt onder meer samen met het verdelen van je risico over meerdere markten. Ook heb je als ondernemer aangetoond dat je in staat bent om je eigen speelveld te vergroten. In vrijwel alle gevallen ligt hier veel zakelijke “effort” aan ten grondslag. Dit zegt wat over de kwaliteit van de ondernemer en de onderneming.

Buitenlandse groei realiseren

De buitenlandse groei kan op vele manieren worden gerealiseerd. Samenwerken met een lokale handelspartner kan leiden tot het ontwikkelen van een handelspositie, zonder overdreven grote risico’s. Wel zullen deze partners eerst gezocht, geselecteerd en begeleid dienen te worden.

Een andere, meer risicovolle mogelijkheid is het opzetten van een eigen vestiging. Dit betekent echter wel dat er vanaf de spreekwoordelijke dag 1 overheadkosten zullen zijn, terwijl daar aanvankelijk niet of nauwelijks omzet tegenover zal staan.

Bedrijfsovername van een bestaand internationaal bedrijf

Een derde mogelijkheid is om een bestaande partij in de markt over te nemen. Dit bedrijf moet in lijn liggen met de commerciële doelstellingen van het eigen bedrijf. Denk aan het bedienen van identieke verkoopkanalen of het aanbieden van aanverwante producten. Vaak zie je dat het zittende management wordt meegenomen bij de overname. Dit zorgt ervoor dat de markt met bekende gezichten zaken kan blijven doen en draagt bij aan de continuïteit. Het zorgt ervoor dat risico’s worden beperkt.

Voor alle ins en outs bij internationale overnames is het goed om te weten dat Take 5 u kan begeleiden op juridisch en praktisch vlak. Meerdere experts zijn gespecialiseerd in internationale overnametrajecten. We werken met sterke netwerken in diverse sectoren en kennen de weg om snel en efficiënt tot zaken te komen in het buitenland. Daarnaast is Take 5 aangesloten bij Transeo, een verbond van bedrijfsovernamespecialisten in diverse Europese landen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Plan direct een persoonlijk adviesgesprek

Plan direct een adviesgesprek in met een van onze specialisten om jouw wensen te bespreken.

Meer blogs

Onverkoopbare onderneming: voorraad liquidatie

In het steeds veranderende landschap van het bedrijfsleven bevinden bedrijven zich af en toe in uitdagende situaties waarin hun producten schijnbaar onverkoopbaar worden via traditionele kanalen. Wanneer u met een dergelijke hachelijke situatie wordt geconfronteerd, kan het verkennen van alternatieve manieren om activa te liquideren, zoals het online verkopen van de volledige inventaris of via gespecialiseerde veilingwebsites zoals ‘Troostwijk’, een haalbare oplossing zijn.

De intentieverklaring bij bedrijfsovernames

In het dynamische landschap van fusies en overnames speelt de intentieverklaring een cruciale rol bij het vormgeven van het traject van bedrijfsovernames. Dit document dient als een formele aankondiging die de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde transactie schetst en de weg vrijmaakt voor onderhandelingen en due diligence.

De valkuilen van vertrouwen op online waarderingstools bij een bedrijfsovername

In het hedendaagse digitale tijdperk is het gemakkelijker dan ooit om toegang te krijgen tot een overvloed aan bronnen en hulpmiddelen voor ondersteuning bij diverse aspecten van bedrijfsvoering en besluitvorming. Zelfs online waarderingstools zijn tegenwoordig beschikbaar, die beweren snel en nauwkeurig de waarde van een bedrijf te kunnen schatten. Maar is dit werkelijk zo veelbelovend als het lijkt?