Hoe verloopt een bedrijfsovername?

Wanneer je je bedrijf overweegt te verkopen is dit vaak een belangrijke stap in je levensloop als ondernemer. Daarom leggen we je graag precies uit hoe een bedrijfsovername doorgaans verloopt.
 • 1
  Laat ons bekijken in hoeverre je bedrijf verkoopklaar is

  We bekijken met behulp van onze unieke Take 5 Verkoopklaar scan of je bedrijf klaar is om te verkopen, in hoeverre je bedrijf verkoopbaar is en wat er eventueel nog moet worden geoptimaliseerd in je bedrijfsvoering om je bedrijf nóg beter te kunnen verkopen.

 • 2
  Financiële analyse van je bedrijf

  We lichten je bedrijf door zodat wij én jij een goed beeld hebben over de historische, huidige en toekomstige financiële resultaten van je bedrijf. Later baseren we hier de waarde van je bedrijf op.

 • 3
  Anoniem en beknopt verkoopprofiel

  We stellen een kort én anoniem verkoopprofiel over jouw bedrijf op, wat we in de tussentijd al kunnen uitzetten bij ons netwerk van mogelijk geïnteresseerde partijen.

 • 4
  Waardebepaling

  Op basis van een voor jouw onderneming passende methode bepalen we de optimale waarde van jouw bedrijf. Doorgaans kunnen we ook een inschatting geven van de verwachte opbrengst.

 • 5
  Informatiepakket opstellen

  We stellen een zeer uitgebreid informatiepakket samen over jouw onderneming, wat een “Informatiememorandum” genoemd wordt. Het informatiememorandum wordt na het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde partijen voor jouw bedrijf en vormt de basis van eventuele verdere besprekingen met de geïnteresseerden.

 • 6
  Actieve search

  We gaan binnen ons netwerk actief op zoek naar maximaal 20 mogelijke geïnteresseerden voor jouw bedrijf en benaderen deze partijen met het anonieme en beknopte verkoopprofiel. Wanneer deze partijen geïnteresseerd zijn om verder te praten, stellen we een geheimhoudingsovereenkomst op en stellen we ze het informatiememorandum beschikbaar.

 • 7
  Plaatsing online marktplaatsen

  Afhankelijk van de resultaten van onze actieve search binnen ons netwerk, bepalen we of je bedrijf anoniem publiceren op online marktplaatsen voor bedrijfsovernames. Wanneer we je bedrijf plaatsen, publiceren we het zodanig dat het praktisch onmogelijk is om de advertentie terug te herleiden naar jouw bedrijf, waardoor je anonimiteit gewaarborgd blijft. Afhankelijk van jouw bedrijf kiezen we de meest geschikte online marktplaatsen. We werken onder andere met Dealsuite, Brookz en MKBase.

 • 8
  Bemiddeling en onderhandeling

  We gaan namens jou in gesprek met mogelijke geïnteresseerden en stellen op een gepast moment een ontmoeting met jou als ondernemer op. Daarna gaan we namens jou verder in onderhandeling met de geïnteresseerde partijen.

 • 9
  Voorlopige koopovereenkomst

  Wanneer we een geschikte overnamekandidaat hebben gevonden en overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs en overige voorwaarden rondom de verkoop. Dan stellen we een voorlopig koopcontract op. Dit wordt doorgaans de “Letter of Intent” genoemd, of afgekort tot “LOI”. Nadat de Letter of Intent door beide partijen ondertekend is, is de koop definitief, behalve als er in de latere fase nog onregelmatigheden worden aangetroffen.

 • 10
  Boekenonderzoek

  Nadat de Letter of Intent is ondertekend, vindt het boekenonderzoek plaats. Jij als verkopende partij stelt de kopende partij in de gelegenheid onderzoek te doen naar onregelmatigheden. Wanneer de kopende partij onregelmatigheden vindt, staat in de Letter of Intent benoemd wat hiervan de gevolgen zijn. Soms kan de koop ontbonden worden, soms zullen er gevolgen zijn voor de overeengekomen verkoopprijs. Wanneer er tijdens het boekenonderzoek geen onregelmatigheden worden gevonden, kan de koop normaal gesproken niet meer worden ontbonden. Een boekenonderzoek wordt ook wel “Due dilligence” genoemd. Uiteraard wordt het Due dilligence proces begeleid door jouw overnameadviseur van Take 5.

 • 11
  Juridische overdracht

  Als laatste formaliteit in het overnameproces zullen de aandelen in jouw bedrijf via de notaris worden overgedragen aan de kopende partij. Take 5 zorgt ervoor dat alle juridische documenten in orde zijn.

 • 12
  Integratie en overdracht

  Wanneer je bedrijf verkocht is, dien je vaak nog een overdracht te verzorgen voor de kopende partij. Hierover worden afspraken gemaakt in de Letter of Intent. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en jouw wensen, kan Take 5 ook een gedeelte van de overdracht voor haar rekening nemen.

Klaar om je bedrijf te verkopen?

Understanding your requirements and objectives is important to us. We listen and work together to create an experience for you.

Maak vrijblijvend kennis met onze experts  Take 5 is onder andere aangesloten bij...