WWFT staat voor Wet ter voorkoming van Witwassen Financiering van Terrorisme. Deze wet moet zwart geld witwassen of besteding aan terrorischtische activiteiten voorkomen.

De wet omvat een groot aantal verplichtingen voor diverse instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook voor financiële dienstverleners zijn er een aantal verplichtingen. Zo is het voor ons verplicht om een klantonderzoek te doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden. De overheidsinstantie die belast is met naleving van de WWFT, de Financial Intelligence Unit, zal de melding nagaan en vaststellen of verdere acties zijn vereist.

Klantonderzoek

De belangrijkste verplichting voor financiële dienstverleners is dat wij klantonderzoek moeten doen. Het klantonderzoek houdt in het kort in dat wij de identiteit van de klant vaststellen, moeten controleren en moeten vastleggen. Ook moeten we elke klant identificeren, door bijvoorbeeld het opvragen van een kopie van het legitimatiebewijs. Het klantonderzoek geldt bij bedrijfsovernames zowel voor de verkopende partij, maar ook voor de kopende partij. Het is voor ons niet toegestaan om onze diensten te leveren of te bemiddelen bij personen of bedrijven waarnaar niet eerst klantonderzoek is verricht.

Ongebruikelijke transacties

Indien we het vermoeden hebben dat een transactie gemoeid gaat met witwassen of de financiering van terrorisme, zijn we wettelijk verplicht hiervan melding te maken bij de Finance Intelligence Unit. Ook wanneer de (voorgenoemde) transactie ongebruikelijk is, moeten wij melding maken bij de Finance Intelligence Unit. Hierbij kun je denken aan het betalen van de verkooptransactie van de woning in contanten.

Indien wij ons niet strikt aan de regelgeving inzake de Wet ter voorkoming van Witwassen Financiering van Terrorisme houden, kan de overheid ons een sanctie, dwangsom of een boete opleggen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Wet ter voorkoming van Witwassen Financiering van Terrorisme? Dan kun je hier de gehele wettekst nalezen. Ook is er een leidraad opgesteld voor financiële dienstverleners, waar wij ons onder andere aan moeten houden. Deze kun je hier raadplegen. Ook kun je meer informatie terugvinden op de website van de Finance Intelligence Unit

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak