Termsheet

Een termsheet is een belangrijk document dat de voorwaarden en bepalingen van een voorgestelde transactie of bedrijfsovername samenvat. Het is een beknopt overzicht van de belangrijkste punten die betrokken zijn bij een zakelijke overeenkomst, zoals een investering, een fusie of bedrijfsovername, of een lening. De termsheet fungeert als een voorlopig akkoord dat de basis legt voor verdere onderhandelingen en de uiteindelijke contractuele overeenkomst.

Inhoud van een termsheet

In een termsheet worden doorgaans de volgende elementen opgenomen:

  1. Identificatie van de partijen: De termsheet begint meestal met de namen en contactgegevens van de betrokken partijen, zoals investeerders, kopers, verkopers, of leners.
  2. Belangrijkste voorwaarden: Het document beschrijft de kernvoorwaarden van de overeenkomst, zoals de prijs, de betalingsvoorwaarden, de aandelenstructuur, en de eventuele earn-outs of prestatieclausules.
  3. Tijdschema: Er wordt meestal een tijdschema voorgesteld, met belangrijke data zoals de datum van ondertekening van de definitieve overeenkomst en de verwachte datum van afronding.
  4. Due diligence: De termsheet kan bepalingen bevatten over het uitvoeren van een grondig onderzoek naar de financiële, juridische en operationele aspecten van de transactie.
  5. Beëindigingsclausules: De voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden beëindigd, worden beschreven.
  6. Vertrouwelijkheid: De termsheet kan bepalingen bevatten met betrekking tot vertrouwelijkheid om te voorkomen dat gevoelige informatie uitlekt.

Doel van het document

Het doel van een termsheet is om de partijen te helpen de belangrijkste aspecten van de transactie snel te begrijpen en overeenstemming te bereiken over de hoofdpunten voordat er uitgebreide juridische documenten worden opgesteld. Het is echter belangrijk op te merken dat het document doorgaans niet juridisch bindend is en dat de definitieve overeenkomst pas wordt gesloten nadat uitgebreide wettelijke documenten zijn opgesteld en ondertekend.

Een termsheet is een waardevol instrument om misverstanden en geschillen in latere stadia van een transactie of bedrijfsovername te voorkomen en versnelt het onderhandelingsproces. Het is een gemeenschappelijke praktijk rondom bedrijfsovernames en speelt een cruciale rol bij het vormgeven van belangrijke zakelijke overeenkomsten.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.