Strategische overname

Een bedrijf kan omwille van meerdere redenen worden overgenomen, bijvoorbeeld door een MBI-kandidaat die graag zelfstandig ondernemer wilt worden, maar ook in de vorm van een strategische overname.

Bij een strategische overname koopt een concurrerend bedrijf een onderneming om daarmee marktaandeel te kopen of een variant aan te kunnen bieden op een bestaande dienst of om geografische uitbreiding te genieten.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.