Personeel bij bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername ben je verplicht om ook al het personeel over te nemen. Je kunt daar niet voor kiezen, maar bent dit verplicht. Deze verplichting wordt “overgang van onderneming” genoemd. Alle werknemers gaan over voor dezelfde arbeidsvoorwaarden en voor de werkgever dezelfde rechten en plichten.

De gevolgen van een bedrijfsovername voor het personeel

Een bedrijfsovername heeft een behoorlijke impact, niet alleen voor de ondernemer of de overnemende partij maar ook voor het personeel. Er zijn echter ook een aantal zaken die wel gelijk blijven voor werknemers. Zo behouden zij namelijk hun salaris, verlofdagen en alles wat er verder is afgesproken in hun oude arbeidscontract. Dit geldt ook voor zieke medewerkers.

Alle rechten en plichten blijven behouden

De verkoop van een onderneming moet ruim van tevoren medegedeeld worden aan het personeel door de werkgever. Bovendien moet deze op tijd vertellen over de komst van nieuwe collega’s bij een fusie. Mogelijk moet je als ondernemer de ondernemingsraad, vakorganisaties en UWV betrekken bij de voorbereiding. Wel hangt dit af van de omvang en situatie van de bedrijfsovername. Het is dan ook aan te raden om hier op tijd advies over in te winnen bij een organisatie die gespecialiseerd is in bedrijfsovernames en bedrijfsfusies, zoals Take 5.

Tevens is het overnemen van personeel bij een bedrijfsovername geen keuze. Je hebt namelijk niet het recht om personeel te ontslaan, dit omdat nieuw personeel al hun rechten en plichten behouden. Dit geldt voor zowel de primaire- als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Je mag niets wijzigen in hun arbeidsovereenkomsten of in de bestaande CAO. En de vorige eigenaar is nog één jaar medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst.

Wel zijn er uitzonderingen bij het overnemen van personeel, namelijk:

  • Je een bedrijf overneemt dat failliet is gegaan
  • De werkzaamheden van het bedrijf ingrijpend zijn veranderd
  • Het gaat om een aandelentransactie
  • Bedrijfsovername en ziek personeel
  • Zoals eerder toegelicht gelden er voor zieke werknemers geen uitzonderingen. Ook ziek personeel moet je overnemen inclusief alle bijbehorende verplichtingen. Dit houdt dus in dat het loon doorbetaald moet worden ten tijde van de ziekteperiode, je het risico op loonsancties overneemt van de vorige werkgever (bij een loonsanctie moet het loon bij ziekte langer doorbetaald worden. Het UWV legt een loonsanctie op als een werkgever zijn re-integratieverplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter niet nakomt) en je ook nog eigenrisicodrager wordt voor de WGA en de Ziektewet als de vorige werkgever dat ook was. Dit betekent dat je de uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf moet betalen.

Pensioen bij fusies en overnames

Heb je een eigen pensioenregeling? Dan hoef je de pensioenregeling van de vorige werkgever niet over te nemen en kun je nieuwe werknemers hierin onderbrengen. Ook hoef je de regeling niet over te nemen als:

  • In een CAO of andere regeling afspraken staan over de pensioenregeling.
  • Het bedrijf verplicht deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds. Nieuwe werknemers moeten hier dan ook aan deelnemen.
  • Nieuwe werknemers blijven recht houden op hun opgebouwde pensioen. Wel is het belangrijk om te controleren of de vorige werkgever de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten heeft betaald. Is dit niet zo? Dan kun je hier aansprakelijk voor worden gesteld.

Personeel overnemen bij een bedrijfsovername? Take 5 staat voor je klaar

Wil je meer informatie over bedrijfsovernames, personeel en andere facetten die van toepassing zijn bij een bedrijfsovername? Schroom dan niet en neem contact op met een bedrijfsovername specialist van Take 5! Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.