Personeel bij bedrijfsovername

Wanneer je een bedrijf overneemt ben je verplicht om ook alle werknemers over te nemen. Je kunt daar niet voor kiezen, maar bent dit verplicht. Deze verplichting wordt “overgang van onderneming” genoemd. Alle werknemers gaan over voor dezelfde arbeidsvoorwaarden en voor de werkgever dezelfde rechten en plichten.

Het maakt hierbij niet uit of je alleen de bedrijfsactiviteiten overneemt (en bijvoobeeld bijvoegd in je bestaande onderneming) of de aandelen in de onderneming (en dus de complete onderneming) koopt. 

Deze verplichting geldt niet wanneer het bedrijf wat je overneemt failliet is en in slechts enkele zeer specifieke gevallen gelden er individuele uitzonderingen.

 

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.