PEP’s

Onder PEP’s worden personen verstaan die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Bovendien beperkt het begrip PEP zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen, ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

Wanneer ben je een PEP?

Een PEP is in elk geval een:

  • Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.
  • Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan
  • Lid van het bestuur van een politieke partij
  • Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat
  • Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank
  • Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten
  • Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf
  • Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Verscherpt klantonderzoek

In het geval dat de klant of de UBO een PEP is, dient Take 5 een verscherpt klantonderzoek uit te voeren. Hierbij komen passende maatregelen te pas om de bron van het vermogen en de middelen vast te stellen. Daarnaast moet ook toestemming worden gegeven van het hoger leidinggevend personeel voor het aangaan of voortzetten van deze zakelijke relatie of het verrichten van deze transactie.

Waarom dit belangrijk is voor bedrijfsovernames

Take 5 dient vanuit de WWFT, de Wet ter voorkoming van Witwassen Financiering van Terrorisme een klantonderzoek te doen naar al haar opdrachtgevers die een opdracht betreffende bedrijfsovernames bij Take 5 neerleggen. Het klantonderzoek houdt in het kort in dat wij de identiteit van de klant vaststellen, moeten controleren en moeten vastleggen. Ook moeten we elke klant identificeren, door bijvoorbeeld het opvragen van een kopie van het legitimatiebewijs. Het klantonderzoek geldt bij bedrijfsovernames zowel voor de verkopende partij, maar ook voor de kopende partij. Het is voor ons niet toegestaan om onze diensten te leveren of te bemiddelen bij personen of bedrijven waarnaar niet eerst klantonderzoek is verricht.

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.