Normaliseringen

Specialist in bedrijfsovernames | Take 5

Bij het bepalen van de waarde van een onderneming is het gebruikelijk om normaliseringen toe te passen op het resultaat. Het resultaat wat als uitgangspunt dient voor de waardebepalingsmethode is vaak niet gelijk aan het werkelijke resultaat van de onderneming uit de reguliere bedrijfsvoering, maar een verbeterd resultaat waarop normalisaties zijn toegepast.

Bij het bepalen van de waarde van een onderneming is het belangrijk om als uitgangspunt een winstniveau te bepalen uit werkelijke bedrijfsvoering én een normale operationele gang van zaken. Bovendien dienen alle groepsverhoudingen op een zakelijke en economische basis bekeken te worden om de waarde van de onderneming te bepalen.

Enkele voorbeelden van normaliseringen die regelmatig toegepast worden:

  • De winst uit de eenmalige verkoop van een dure machine: in een dergelijk geval zal de winst over de verkoop van deze machine niet worden meegerekend bij het bepalen van de waarde van de onderneming.
  • Grote eenmalige boetes: wanneer een onderneming te maken heeft gehad met de betalingsverplichting van een grote eenmalige boete, zal deze vaak bovenop het resultaat worden gerekend, omdat een dergelijke situatie waarschijnlijk in de toekomst niet meer zal voorkomen.
  • Managementfee DGA’s: een DGA rekent zichzelf niet altijd voldoende managementfee toe, of rekent een lager tarief dan gebruikelijk is binnen een bepaalde markt. In een dergelijk geval wordt de winst van de onderneming vóór de waardebepaling gecorrigeerd met het verschil tussen de genoten managementfee en hetgeen gebruikelijk is.
 

Maikel werkt als Managing Partner voor Take 5 en is gespecialiseerd in bedrijfsovernames binnen families en van familiebedrijven.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.