Familiestatuut

Een familiestatuut is een document waarin een aantal afspraken vastgelegd worden binnen een familie in relatie tot de toekomst van een familiebedrijf. Het document dient gebruikt te worden als bindende leidraad hoe de toekomst van het bedrijf gevormd wordt en hoe dit bedrijf eventueel over gaat op de volgende generatie of verkocht gaat worden.

Doorgaans is een familiestatuut niet in elk detail uitgewerkt, maar het omvat praktisch altijd wel een duidelijke beschrijving van de procedure en afspraken waardoor alle partijen weten waar ze aan toe zijn en wat er moet gebeuren indien een overname zich aandient.

Wanneer je overweegt om op een later moment je bedrijf over te dragen aan een familielid, is het handig om vooraf in alle rust bepaald te hebben binnen welke kaders dat gaat of moet gebeuren. Bij eventuele calamiteiten (zoals bijvoorbeeld een overlijden) is het bovendien ook handig om vooraf bepaalde kaders afgebakend te hebben, zodat er niet op stel en sprong onverwachte zaken bepaald moeten worden en hierdoor het traject beschadigd of vertraagd kan raken.

 

Henk heeft een achtergrond als (internationaal) bedrijfsjurist en begeleidt bij Take 5 de juridische aspecten rondom bedrijfsovernames en de internationale bedrijfsovernametrajecten.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.