Familiestatuut

Een familiestatuut is een document waarin een aantal afspraken vastgelegd worden binnen een familie in relatie tot de toekomst van een familiebedrijf. Het document dient gebruikt te worden als bindende leidraad hoe de toekomst van het bedrijf gevormd wordt en hoe dit bedrijf eventueel over gaat op de volgende generatie of verkocht gaat worden.

Uitwerken familiestatuut

Doorgaans is een familiestatuut niet in elk detail uitgewerkt, maar het omvat praktisch altijd wel een duidelijke beschrijving van de procedure en afspraken waardoor alle partijen weten waar ze aan toe zijn en wat er moet gebeuren indien een overname zich aandient. In het familiestatuut zijn dan belangrijke zaken vooraf vastgelegd die een rol spelen bij het proces van een bedrijfsovername.

Overdracht familiebedrijf

Wanneer je overweegt om op een later moment je bedrijf over te dragen aan een familielid, is het handig om vooraf in alle rust bepaald te hebben binnen welke kaders dat gaat of moet gebeuren. Bij eventuele calamiteiten (zoals bijvoorbeeld een overlijden) is het bovendien ook handig om vooraf bepaalde kaders afgebakend te hebben, zodat er niet op stel en sprong onverwachte zaken bepaald moeten worden en hierdoor het traject beschadigd of vertraagd kan raken. Door dergelijke zaken vooraf in een familiestatuut geregeld te hebben, kun je deze situatie voorkomen.

Inhoud familiestatuut

Doorgaans worden de volgende zaken opgenomen in een familiestatuut wat gericht is op familiebedrijven en bedrijfsovernames daaromtrent: 

  • Eigendomsafspraken van de onderneming
  • De procedure voor het aanstellen van directieleden binnen het familiebedrijf
  • Omschrijving van welk familielid welke functie of rol binnen het bedrijf vervult
  • Het beleid rondom dividenduitkeringen van de onderneming
  • De procedure die gevolgd moet worden bij bedrijfsopvolging of bij de verkoop van het familiebedrijf
  • De manier waarop de waarde van de onderneming wordt bepaald
  • Afspraken bij het overlijden van familieleden, een echtscheiding van familieleden
  • De gevolgen bij uittreding van familieleden binnen het familiebedrijf

Advies op maat nodig?

Plan een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een van onze specialisten.