Bij een bedrijfsovername kunnen de kopende en verkopende partij ervoor kiezen om gebruik te maken van een earn-out regeling. Bij een earn-out regeling wordt een gedeelte van de verkoopprijs pas op een later moment betaalt.

Er kan een vaste earn out regeling overeengekomen worden, waarbij een bepaald gedeelte van de overnamesom pas op een later moment betaald wordt, maar weliswaar vooraf al vast staat. Een dergelijke earn out regeling wordt vaak toegepast wanneer er een financieringsgat overbrugt moet worden.

Wanneer de kopende partij een variabele earn-out toepast, is het earn-out bedrag afhankelijk van toekomstig bedrijfsresultaat. Hoe het toekomstige earn-out bedrag bepaalt wordt, wordt vooraf vastgelegd in de letter of intent en de koopovereenkomst. Zo weet je als verkopende partij precies onder welke voorwaarden je welk gedeelte van de verkoopprijs later al dan niet krijgt. Een variabele earn-out regeling wordt vaak toepast in situaties waarbij de ondernemingsresultaten van de te verkopen onderneming nog niet lang bestending zijn, zoals bijvoorbeeld bij scale-ups of snelgroeiende ondernemingen.

Soms kan een earn-out regeling ook afhankelijk zijn van niet-financiële voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de oude eigenaar om te voorzien in een overdracht aan de nieuwe eigenaar. De oude eigenaar kan dan alleen aanspraak maken op de earn-out regeling wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan. De voorwaarden waaronder de earn-out regeling al dan niet betaald wordt, worden vastgelegd in de letter of intent en de koopovereenkomst.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak