Corporate finance

Corporate finance is een verzamelnaam voor advieswerkzaamheden op het gebied van  bedrijfsovernames en (overname)financieringen. Het doel van corporate finance is het maximaliseren van de waarde van een onderneming ten behoeve van de aandeelhouders, voornamelijk door het verkopen van bedrijfsonderdelen, het aankopen van bedrijven of het opstellen van een financieringsstrategie.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.